Η Άποψή σας Μετράει

Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) στην προσπάθειά του για συνεχή βελτίωση της προσφοράς του, σας παρακαλεί όπως συμπληρώσετε το σύντομο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί. Επειδή η γνώμη σας μετράει, θα θέλαμε να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις και εισηγήσεις, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τις υπηρεσίες μας προς εσάς.

Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμή σας βοήθεια και συνεργασία στην προσπάθειά μας.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question