ĐĂNG KÍ THAM DỰ HỘI DU HỌC SINGAPORE: CƠ HỘI THỰC TẬP VÀ VIỆC LÀM

1. Hội thảo du học cùng Học viện Quản lý Nanyang Singapore:
- Thời gian: 15h00 thứ Năm ngày 03/9/2015
- Địa điểm: VP du học BB Cầu Xanh 13 Quốc Tử Giám, Hà Nội

2. Hội thảo du học Singapore: Học viện ERC :
- Thời gian: 15h00 Thứ Hai ngày 07/09/2015
- Địa điểm: VP du học BB Cầu Xanh 13 Quốc Tử Giám, Hà Nội


VÀO CỬA MIỄN PHÍ, QUÀ TẶNG HẤP DẪN!!!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image