แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง : โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง ที่ตรงกับคำตอบของท่านและเป็นความจริง

ส่วนที่ 2-5 เป็นการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
5 = ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 = ระดับความพึงพอใจมาก
3 = ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 = ระดับความพึงพอใจน้อย
1 = ระดับความพึงพอใจน้อยทีสุด

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms