Küsitlus Põltsamaa valla kultuuri ja vaba aja tegevuste hindamiseks
Põltsamaa vallas on välja töötamisel uus arengukava, mille koostamisel on võimalik kõigil kaasa rääkida.
Selleks palun täitke allolev küsitlus.
Kui soovite osaleda loosimises, siis palun andke kontaktandmed (nimi, e-post, telefon)
Your answer
Palun valige elukoht: *
Kas olete (valige kõik sobivad variandid): *
Required
1. Palun andke hinnang 3-palli skaalal kultuuritöö ja vaba aja valdkonnas pakutavatest võimalustest Põltsamaa vallas. Kui mõne asutuse tegevuse kohta hinnangut anda ei oska, siis palun jätke hindamata.
Ei tea üldse
Olen midagi vähesel määral kuulnud
Tean väga hästi
Põltsamaa Muuseum
Põltsamaa Kultuurikeskus
Puurmani Rahvamaja
Pajusi Rahvamaja
SA Puurmani mõis
Lustivere Külaseltsi (Lustivere kultuurimaja)
Adavere Vaba Aja keskus (Adavere mõisahoone)
Kamari Haridusselts (Kamari seltsimaja)
Pajusi Külaselts (Pajusi Külamaja)
Tapiku külade selts (Tapiku raamatukogu ja seltsimaja)
SA Põltsamaa Lossi ja Parkide Arendus
Kirikud ja kogudused
Esku Külaselts ( Esku koolimaja)
MTÜ Vägari (Aidu Lasteaed-Algkooli saal)
Põltsamaa Raamatukogu ja haruraamatukogud Adaveres, Aidus, Eskus, Lustiveres, Pajusis ja Puurmanis ning teeninduspunkt Tapikul
Ülejäänud seltsid ja seltsingud, mida teate nimetada
Võisiku – Kundrussaare Küla selts EWA (Võisiku külamaja)
Umbusi Külaselts ( Umbusi koolimaja)
Kui valisite "Ülejäänud seltsid ja seltsingud, mida teate nimetada", siis palun nimetage need:
Your answer
2. Milliseid huvi- ja õpiringe teate nimetada, mis tegutsevad Kultuurikeskuses, rahvamajades ja külaseltsides?
Your answer
3. Nimetage Põltsamaa vallas toimuvaid kultuurisündmuseid:
Your answer
4. Kas teate nimetada kultuuriasutuste ja seltside ruumide kasutamise võimalusi perekondlike tähtpäevade korraldamiseks?
Your answer
5. Kas Teie arvates on Põltsamaa vallas piisavalt:
Jah
Ei
Ei oska öelda
Kultuuriasutusi
Kultuurisündmuseid
Huvitegevuse (õpiringide) võimalusi
Teisi vaba ja veetmise võimalusi
Soovi korral palun põhjendage:
Your answer
6. Kas osalete mõne Põltsamaa vallas tegutseva kultuuriasutuse või seltsi huviringi (õpiringi) töös?
Palun täpsustage millistes huviringides osalete:
Your answer
7. Kui Te ei osale või ei osalenud üheski huviringi või õpiringi tegevuses, siis nimetage põhjused (võimalik valida mitu vastust):
8. Kuidas olete rahul kultuurisündmuste toimumisaegade ja kultuuriasutuste, raamatukogude ning seltsimajade lahtiolekuaegadega?
9. Palun nimetage koht, asutus või selts, mille lahtiolekuajad või üritused, mille toimumisajad ei ole Teile sobilikud ning põhjendage.
Your answer
10. Millise kultuurilise, huvitegevuse või muu kursuse, koolitusega sooviksite vabal ajal tegeleda? Nimetage kuni 5 tegevust.
Your answer
11. Milliste ürituste või sündmuste toimumist Põltsamaa vallas eriti ootate? Milliseid uusi üritusi võiks siin veel toimuda?
Your answer
12. Kas Teie arvates Põltsamaa vallas arvestatakse kultuurivaldkonna otsuste tegemisel elanike huvide ja vajadustega?
Your answer
13. Kuidas hindate kultuuri- ja huvitegevuse valdkonda puudutava ja Teile vajaliku info kättesaadavust?
14. Kas Teie hinnangul on informatsioon kultuuri- ja vaba aja tegevuse (üritused, ringid, kursused, koolitused) valdkonnas toimuva kohta hästi leitav?
15. Millistest kanalitest saate informatsiooni Põltsamaa vallas kultuuri- ja vaba aja, huvitegevuse valdkonnas toimuva kohta?
16. Millised on Teie arvates Põltsamaa valla kultuuri- ja vaba aja valdkonna peamised murekohad? Nimetage kuni 3 peamist kitsaskohta.
Your answer
17. Millised on Teie arvates Põltsamaa valla kultuuri- ja vaba aja valdkonna peamised tugevused? Nimetage kuni 3 peamist tugevust.
Your answer
18. Millised on kultuuri- ja vaba aja valdkonna peamised arenguvajadused (nimetage kuni 3 konkreetset tegevust või eesmärki)?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms