Noorte-, kultuuri- ja kogukonnavaldkonna tunnustamine 2020
Üldinfo
(1) Noorte-, kultuuri- ja kogukonnavaldkonna tunnustusavaldusteks on nimetuste omistamine. Nimetuste kandidaate saavad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud alates 10. veebruarist kuni 28. veebruarini valla ja Kilingi-Nõmme Klubi veebilehel oleval e-vormil. Ankeete on ka võimalik täita ja nimetuse alapunktidega tutvuda Surju Rahvamajas, Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuses, Kilingi-Nõmme raamatukogus (sh. haruraamatukogudes), Saarde Vallavalitsuses ja Kilingi-Nõmme Klubis.
(2) Tunnustamiseks võib esitada kandidaatidena noorte-, kultuuri- ja kogukonnavaldkonna edendajaid, kes tegutsevad Saarde vallas.
(3) Kandidaadi tunnustamise ettepanekus on märgitud:
1) kandidaadi ees- ja perekonnanimi/organisatsiooni nimi;
2) taotletav tunnustus;
3) kandidaadi ja tema tegevuse tutvustus 2020 kalendriaastal;
4) ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi ja kontaktandmed.
(4) Iga nimetusele esitatud kandidaat peab vastama vähemalt ühele nimetuse alapunktis olevale kirjeldusele.
(5) Nimetuste saajad valitakse rahvahääletuse teel ja kinnitatakse Saarde Vallavalitsuse poolt.
(6) Nimetused antakse üle pidulikul sündmusel.
(7) Nimetuste saajatele antakse üle meene ja tänukiri.
(8) Tunnustamise eesmärk on väärtustada üksikisikuid, meeskondi ja organisatsioone, kes oma tegevustega on oluliselt kaasa aidanud valla arengule.
(9) Vallavalitsusel on õigus välja anda eripreemiaid, mis ei ole statuudis märgitud.
(10) Kandidaatide puudumisel võib jätta nimetuse ja/või preemia välja andmata.
Esitaja kontaktandmed (täpsustavateks küsimusteks) *
Nimi, e-mail ja telefoni number
1. Aasta kultuuritegija
(1) Aasta kultuuritegija nimetus antakse isikule, kelle töö ja saavutused eelneval aastal on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele. (2) Aasta kultuuritegija on märkimisväärselt panustanud valla kultuuri tutvustamisele piirkonnas, vabariiklikul või rahvusvahelisel tasandil ja/või on edukalt läbi viinud kogukonnale olulisi kultuuriprojekte ning aidanud kaasa valla kultuurielu arengule.
Aasta kultuuritegija kontaktandmed
Lisada esitatud kandidaadi kontaktandmed (telefon, e-mail).
2. Aasta kultuuritoetaja
(1) Aasta kultuuritoetaja nimetus antakse isikule, kes on eelneval aastal olulisel määral panustanud valla kultuurielu arengusse. (2) Aasta kultuuritoetaja on oma tegevusega edendanud ja toetanud kultuuri. Teinud koostööd kogukonna, ettevõtete ja organisatsioonidega, toetanud kultuuriasutusi nende arendamisel ja kaasajastamisel, teinud tulemuslikku tööd kultuuri väärtustamisel ühiskonnas.
Aasta kultuuritoetaja kontaktandmed
Lisada esitatud kandidaadi kontaktandmed (telefon, e-mail).
3. Aasta kultuuri tähtsündmus
(1) Aasta kultuuri tähtsündmus antakse sündmuse korraldajale, kes on Saarde vallas läbi viinud tuntust kogunud sündmust, avaldades sellega suurt mõju Saarde valla kultuurielu arengule.
Aasta kultuuri tähtsündmus kontaktandmed
Lisada esitatud sündmuse korraldaja kontaktandmed (telefon, e-mail).
4. Aasta pärimuskultuuri tegu
(1) Aasta pärimuskultuuri tegu antakse isikule, organisatsioonile või kollektiivile, kelle tegevusega kantakse edasi Saarde valla kultuuripärandit. (2) Aasta pärimuskultuuri tegu antakse isikule, organisatsioonile või kollektiivile, kes on loonud pärimuskultuuril põhineva kunsti projekte, sealhulgas näituse, tantsu-, muusika-, kirjanduse-, käsitöö-, filmi- ja teatriprojekte jms. (3) Aasta pärimuskultuuri tegu antakse isikule, organisatsioonile või kollektiivile, kelle eestvedamisel on toimunud vaimse ja ainelise kultuuripärandiga seotud kursused, seminarid, ümarlauad, õppepäevad või –reisid.
Aasta pärimuskultuuri tegu kontaktandmed
Lisada esitatud kandidaadi kontaktandmed (telefon, e-mail).
5. Aasta kogukonnaedendaja
(1) Aasta kogukonnaedendaja nimetus antakse isikule või organisatsioonile aktiivse kogukonna koostöö ja/või arengu suunamise eest. (2) Aasta kogukonnaedendaja nimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel on suurenenud kogukonna liikmete kaasatus, kes on innustanud ja eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning kelle initsiatiivil on kogukond arenenud ja kasvanud kodanikuaktiivsus.
Aasta kogukonnaedendaja kontaktandmed
Lisada esitatud kandidaadi kontaktandmed (telefon, e-mail).
6. Aasta ringijuht
(1) Aasta ringijuhi nimetus on loodud eesmärgiga tunnustada huviringi juhendajat, kes on loonud võimalusi tegeleda huvialaga ning teinud mitmekülgset koostööd valla asutuste ja organisatsioonidega.
Aasta ringijuht kontaktandmed
Lisada esitatud kandidaadi kontaktandmed (telefon, e-mail).
7. Aasta küla
(1) Aasta küla nimetus antakse valla asulale, kus läbi koostöö on toimunud kogukonna positiivne areng. (2) Aasta küla nimetuse saaja on edendanud või aidanud kaasa valla asula arengule või valla asula maine kujundamisele.
Aasta küla kontaktandmed
Lisada esitatud küla kontaktisiku andmed (telefon, e-mail).
8. Aasta vabatahtlik
(1) Nimetus aasta vabatahtlik antakse isikule või organisatsioonile, kes on olnud Saarde vallas toimunud sündmustel aktiivne kaasalööja ja mõtleja. (2) Nimetus aasta vabatahtlik antakse isikule või organisatsioonile, kes on vabatahtlikuna aidanud kogukonnaga seotud ettevõtmisi ja tegevusi ellu viia. Aasta vabatahtlik on väsimatu entusiast, kelle siiras soov valdkonda panustada on silma jäänud.
Aasta vabatahtlik kontaktandmed
Lisada esitatud kandidaadi kontaktandmed (telefon, e-mail).
9. Silmapaistev noor
(1) Silmapaistva noore nimetus antakse 7-19 aastasele noorele, kes on oma tegevusega vallas silma paistnud haridus-, kultuuri-, või kogukonnaelus. (2) Silmapaistva noore nimetuse saaja on ettevõtlik ja silmapaistev noor.
Silmapaistev noor kontaktandmed
Lisada esitatud kandidaadi kontaktandmed (telefon, e-mail).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy