การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

สำหรับ บุคลากรใน รพศต./สสอ.ปลาปาก บันทึกข้อมูลการเข้ารับการอบรม ตามหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ อำเภอ/สสอ.ปลาปาก ซึ่งผลการบันทึกข้อมูลจะนำมาประกอบเพื่อพิจารณาสมรรถนะ ของบุคลากรในแต่ละคน ด้วย
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question