ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW W RAMACH EWALUACJI ON-GOING
Zapraszamy Państwa -mieszkańców naszego regionu Powiatu Łowickiego, a zwłaszcza gmin: Łowicz, Nieborów, Domaniewice, Bielawy, Zduny , Kiernozia, Kocierzew Południowy, Chąśno - do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.
1. W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani lub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”? *
2. W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? *
3. Jak obecnie ocenia Pan/Pani swoją gminę pod względem: *
Bardzo dobrze
Dobrze
Trudno powiedzieć
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Atrakcyjności turystycznej
Promocja dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki
Infrastruktury i oferty: kulturalnej, sportowej oraz rekreacyjnej
Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów
Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych
Działań na rzecz osób bezrobotnych
Działań na rzecz osób przed 25 roku życia
Działań na rzecz osób po 50 roku życia
Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem
Sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy
4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących ostatniego roku: *
( Prosimy o zaznaczenie „tak”, „nie” lub „nie wiem”)
Tak
Nie
Nie wiem
Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych przez gminę (kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt etc.)
Biorę udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń (sam albo w ramach grupy, do której należę)
Należę do stowarzyszenia/organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja)
Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń etc.)
Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień (dotyczących gminy i mojej miejscowości)
Jestem członkiem rady/komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie)
Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej miejscowości/gminy
Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy
Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo
W mojej gminie powstaje wiele firm i chętnie inwestują przedsiębiorcy
Na terenie mojej gminy są sprzyjajace warunki dla turystów i osób przyjezdnych
5. Czy jest Pan/Pani zadowolona/y z warunków życia w gminie? *
5.1. Czy rozważa Pan/Pani zmianę miejsca zamieszkania? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service