MindtheDATA Въпросник (Бизнес консултанти)
Това проучване е част от европейския проект mindtheDATA, съфинансиран от Европейската комисия по програма Еразъм +, който се изпълнява в консорциум от седем партньора от България, Гърция, Кипър, Испания и Полша.

Участвайки в това онлайн проучване, Вие ни предоставяте безценни данни за Вашите нужди от специализирана подкрепа и обучение за прилагането на изискванията на Европейски Регламент 2016/679 за защита на физическите лица по отношение обработването на лични данни и свободното движение на такива данни (GDPR), на базата на което ще бъдат разработени обучителни материали от консорциума.

Проучването включва 18 въпроса с възможни отговори и ще Ви отнеме не повече от 10 минути, за да го попълните. Цялата информация ще се третира като конфиденциална и няма да бъдат разкривани или използвани по друг начин лични данни или информация, освен за изследователски цели.
MindtheDATA - Уведомление за GDPR
Информираме Ви, че администратор на Вашите лични данни ще бъде Ямболска Търговско-промишлена палата (ЯТПП), ул. Раковски 1, 8600 Ямбол, България. Вашите лични данни ще бъдат обработвани от: БЦП МСП – Русе, ул. Кресна 14, 7000 Русе, България и R&DO Limited, сграда Майкъл Куцофта 7, Миконос 2, офис 102, 2000 Никозия, Кипър. Данните ще бъдат обработвани за целите на провеждане на проучване, което е част от проект по програма Еразъм+ със заглавие „MindtheDATA – Създаване на култура за защита на данните сред МСП“, както и за да бъдете информирани за по-нататъшни дейности по проекта и неговите резултати. Проектът се изпълнява на базата на споразумение No 2019-1-BG01-KA202-062297 / KA202 / VET-63 / 13.09.2019, сключено с Център за Развитие на Човешките Ресурси (ЦРЧР) – Национален орган по програма Еразъм+ в България.

Личните данни, които ще бъдат обработвани: име, фамилия, пол, възраст, е-мейл адрес, фирма или организация, титла или длъжност.

Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно. Липсата на съгласие за обработване на данните води до невъзможност за попълване на въпросника. Вашето съгласие е основанието за обработване на Вашите данни. Получателите на Вашите данни могат да бъдат други проектни партньори: PAIZ Konsulting sp.z o.o. (Полша), MILITOS SYMVOULEUTIKI A.E. (Гърция); Innovation Training Center, S.L. (Испания); R&DO LIMITED (Кипър); EQA HELLASCERTIFICATION & INSPECTION BODY SA (Гърция).

Вашите данни няма да бъдат обработвани с цел автоматично вземане на решение или профилиране.

Вашите лични данни ще бъдат обработвани до 31.10.2026 год. или докато не оттеглите съгласието си. Имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време.

Имате право да поискате от администратора достъп до личните Ви данни, поправяне, изтриване, прехвърляне или ограничаване на обработката. Вие имате право също да подадете жалба до надзорния орган

По въпроси, отнасящи се до Вашите данни, моля изпратете е-мейл на yccibg@gmail.com.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1 В коя държава работите в момента? *
1.2 Вие сте? *
1.3 Каква е Вашата възраст? *
1.4 Каква е настоящата Ви позиция в организацията? (Възможни са няколко отговора) *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy