แบบสำรวจความสนใจเกี่ยวกับ "ศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging)”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ "ศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) จึงร่วมกับสวนดุสิตโพล ดำเนินการทำแบบสำรวจความสนใจเกี่ยวกับ "ศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging)”นี้ เพื่อสำรวจความคิดเห็น ความสนใจเกี่ยวกับศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้กับประชาชนที่สนใจศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) จึงขอรบกวนท่านร่วมตอบแบบสำรวจที่ตรงกับความต้องการของท่าน โดยการนำเสนอผลการสำรวจจะเป็นไปในภาพรวม ไม่มีผลใด ๆ กับตัวท่าน จึงขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy