INSCRIPCIÓ ALS TALLERS REALITZATS EN L'ESPAI LABORA CARLET (C/ Lluís Vives, 28)
LABORA A LA TEUA BUTXACA: TROBAR FEINA A TRAVÉS DEL TELÈFON MÒBIL 30 d'agost de 10.00 a 12.00
Com utilitzar el telèfon mòbil en la cerca d'ocupació i funcionament del GVA Autoservef

Si t'interessa, pots inscriure't a través del següent link:

https://forms.gle/5cdWrWLNyhWm23XF8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Como utilizar el teléfono móvil en la búsqueda de empleo y funcionamiento del GVA Autoservef

Si te interesa, puedes inscribirte a través del siguiente link:

https://forms.gle/5cdWrWLNyhWm23XF8

LA CERCA D'OCUPACIÓ EN INTERNET 27 de setembre de 10.00 a 12.00
Com utilitzar Internet per a trobar feina: portals d'ocupació, metabuscadors, webs d'empreses i xarxes socials. Marca personal, networking i avantatges per a la cerca d'ocupació.

Si t'interessa, pots inscriure't a través del següent link:

https://forms.gle/gm9gMXvQ2GqvEcZf9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Como utilizar Internet para encontrar trabajo: portales de empleo, metabuscadores, webs de empresas y redes sociales. Marca personal, networking y ventajas para la búsqueda de empleo.

Si te interesa, puedes inscribirte a través del siguiente link:

https://forms.gle/gm9gMXvQ2GqvEcZf9

T’INTERESSA CONÉIXER LES CONTRACTACIONS QUE ES FAN AL TEU AJUNTAMENT I A LA MANCOMUNITAT? (ATENCIÓ! AQUEST TALLER ES REALITZA EN ALBERIC!)
T'expliquem tots els programes de FOMENT D'OCUPACIÓ que realitzen.
T'expliquem totes les seues característiques i requisits.
T'expliquem com pots eixir en els sondejos que realitzem.
I moltes coses més.

28 d'agost a les 11.00 en el Saló de Plens de l'Ajuntament d'Alberic (Plaça Constitució, núm 24)

Si t'interessa, pots inscriure't a través del següent link:

https://forms.gle/LMFjjE2CkfG1FxRx6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Te explicamos todos los programas de FOMENTO DE EMPLEO que realizan.
Te explicamos todas las caracteristicas y requisitos de los mismos
Te explicamos como puedes salir en los sondeos que realizamos.
Y muchas cosas más.

28 de agosto a las 11.00 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alberic (Plaza Constitución, nº 24)

Si te interesa, puedes inscribirte a través del siguiente link:

https://forms.gle/LMFjjE2CkfG1FxRx6

TALLERS AMB DATES PENDENTS D'ASSIGNAR
Els següents tallers no tenen data assignada encara. Pica en el següent link si vols que t'avisem quan hi haja disponibilitat:

https://forms.gle/x3jYZeiKTyxzEUbe9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los siguientes talleres no tienen fecha asignada todavía. Pica en el siguiente link si quieres que te avisemos cuando haya disponibilidad:

https://forms.gle/x3jYZeiKTyxzEUbe9

TALLER "INFORMÀTICA BÀSICA PER A LA RECERCA D'OCUPACIÓ" 6 dies, 24 h en total
Competències bàsiques per poder utilitzar l'ordinador i internet en la recerca d'ocupació: ús del ratolí i el teclat, guardar informació en l'ordinador, ús dels pendrive USB, creació de compte de correu electrònic i enviament de CV, etc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competencias básicas para poder utilizar el ordenador e internet en la búsqueda de empleo: uso del ratón y el teclado, guardar información en el ordenador, uso de los pendrive USB, creación de cuenta de correo electrónico y envío de CV, etc.

GVAJOBS PER A EMPRESES I CANDIDATS
GVAJOBS és el portal d'ocupació gestionat per LABORA, en el qual les empreses poden publicar les seues ofertes d'ocupació. La plataforma et permet registrar les ofertes de forma telemàtica a través d'un senzill formulari web i a través d'una plataforma multicanal, captarem els candidats idonis.

Et donarem a conéixer les característiques del nostre servei (assessorament, publicitat, immediatesa, flexibilitat i gratuïtat) i t'explicarem el seu funcionament, tant si eres una empresa que cerca treballadores i treballadors, com si vols saber què t'aporta com a candidata o candidat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GVAJOBS es el portal de empleo gestionado por LABORA, en el que las empresas pueden publicar sus ofertas de empleo. La plataforma te permite registrar las ofertas de forma telemática a través de un sencillo formulario web y a través de una plataforma multicanal, captaremos los candidatos idóneos.

Te daremos a conocer las características de nuestro servicio (asesoramiento, publicidad, inmediatez, flexibilidad y gratuidad) y te explicaremos su funcionamiento, tanto si eres una empresa que busca trabajadoras y trabajadores, como si quieres saber que te aporta como candidata o candidato.

SUPERA LA TEUA ENTREVISTA DE TREBALL
Taller pràctic per preparar i superar una entrevista de treball, així com les proves i processos de selecció que normalment es realitzen en la selecció de personal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taller práctico para preparar y superar una entrevista de trabajo, así com las pruebas y procesos de selección que normalmente se realizan en la selección de personal.

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb allò establert en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, t'informem dels següents extrems:

- Les dades de caràcter personal que ens has subministrat en aquesta i altres comunicacions, es mantindran fins que es realitzen els tallers i s'eliminaran immediatament després.

- La finalitat del tractament és la de gestionar de forma adequada la celebració dels tallers. Així mateix, aquestes dades no es cediran a tercers.

- Les dades sol·licitades a través d'aquesta i altres comunicacions són obligatòries per poder participar en els tallers. Aquestes són adequades, pertinents i no excessives. L'enviament del formulari implica l'acceptació d'aquestes condicions.

- Finalment, t'informem de la possibilitat d'exercitar els corresponents drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició de conformitat amb allò establert en la Llei Orgànica 3/2018, davant l'organització de les jornades. Els drets esmentats els pots exercir a través del compte de correu electrònic: orientacio.carlet@gmail.com.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, te informamos de los siguientes extremos:

- Los datos de carácter personal que nos has suministrado en esta y otras comunicaciones, se mantendrán hasta que se realicen los talleres y se eliminarán inmediatamente después.

- La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la celebración de los talleres. Así mismo, estos datos no se cederán a terceros.

- Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son obligatorios para poder participar en los talleres. Éstos son adecuados, pertinentes y no excesivos. El envío del formulario implica la aceptación de estas condiciones.

- Finalmente, te informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, ante la organización de las jornadas. Los derechos indicados los puedes ejercer a través de la cuenta de correo electrónico: orientacio.carlet@gmail.com.

Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service