INSCRIPCIÓ ALS TALLERS REALITZATS EN L'ESPAI LABORA CARLET (C/ Lluís Vives, 28)
LABORA A LA TEUA BUTXACA: TROBAR FEINA A TRAVÉS DEL TELÈFON MÒBIL 30 d'agost de 10.00 a 12.00
Com utilitzar el telèfon mòbil en la cerca d'ocupació i funcionament del GVA Autoservef

Si t'interessa, pots inscriure't a través del link que pots vore en la part inferior.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Como utilizar el teléfono móvil en la búsqueda de empleo y funcionamiento del GVA Autoservef

Si te interesa, puedes inscribirte a través del siguiente link:

https://forms.gle/5cdWrWLNyhWm23XF8

LA CERCA D'OCUPACIÓ EN INTERNET 27 de setembre de 10.00 a 12.00
Com utilitzar Internet per a trobar feina: portals d'ocupació, metabuscadors, webs d'empreses i xarxes socials. Marca personal, networking i avantatges per a la cerca d'ocupació.

Si t'interessa, pots inscriure't a través del link que pots vore en la part inferior.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Como utilizar Internet para encontrar trabajo: portales de empleo, metabuscadores, webs de empresas y redes sociales. Marca personal, networking y ventajas para la búsqueda de empleo.

Si te interesa, puedes inscribirte a través del siguiente link:

https://forms.gle/gm9gMXvQ2GqvEcZf9

TALLERS AMB DATES PENDENTS D'ASSIGNAR
Els següents tallers no tenen data assignada encara. Pica el link que pots vore en la part inferior si vols que t'avisem quan hi haja disponibilitat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los siguientes talleres no tienen fecha asignada todavía. Pica en el siguiente link si quieres que te avisemos cuando haya disponibilidad:

https://forms.gle/x3jYZeiKTyxzEUbe9

TALLER "INFORMÀTICA BÀSICA PER A LA RECERCA D'OCUPACIÓ" 6 dies, 24 h en total
Competències bàsiques per poder utilitzar l'ordinador i internet en la recerca d'ocupació: ús del ratolí i el teclat, guardar informació en l'ordinador, ús dels pendrive USB, creació de compte de correu electrònic i enviament de CV, etc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competencias básicas para poder utilizar el ordenador e internet en la búsqueda de empleo: uso del ratón y el teclado, guardar información en el ordenador, uso de los pendrive USB, creación de cuenta de correo electrónico y envío de CV, etc.

GVAJOBS PER A EMPRESES I CANDIDATS
GVAJOBS és el portal d'ocupació gestionat per LABORA, en el qual les empreses poden publicar les seues ofertes d'ocupació. La plataforma et permet registrar les ofertes de forma telemàtica a través d'un senzill formulari web i a través d'una plataforma multicanal, captarem els candidats idonis.

Et donarem a conéixer les característiques del nostre servei (assessorament, publicitat, immediatesa, flexibilitat i gratuïtat) i t'explicarem el seu funcionament, tant si eres una empresa que cerca treballadores i treballadors, com si vols saber què t'aporta com a candidata o candidat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GVAJOBS es el portal de empleo gestionado por LABORA, en el que las empresas pueden publicar sus ofertas de empleo. La plataforma te permite registrar las ofertas de forma telemática a través de un sencillo formulario web y a través de una plataforma multicanal, captaremos los candidatos idóneos.

Te daremos a conocer las características de nuestro servicio (asesoramiento, publicidad, inmediatez, flexibilidad y gratuidad) y te explicaremos su funcionamiento, tanto si eres una empresa que busca trabajadoras y trabajadores, como si quieres saber que te aporta como candidata o candidato.

SUPERA LA TEUA ENTREVISTA DE TREBALL
Taller pràctic per preparar i superar una entrevista de treball, així com les proves i processos de selecció que normalment es realitzen en la selecció de personal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taller práctico para preparar y superar una entrevista de trabajo, así com las pruebas y procesos de selección que normalmente se realizan en la selección de personal.

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb allò establert en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, t'informem dels següents extrems:

- Les dades de caràcter personal que ens has subministrat en aquesta i altres comunicacions, es mantindran fins que es realitzen els tallers i s'eliminaran immediatament després.

- La finalitat del tractament és la de gestionar de forma adequada la celebració dels tallers. Així mateix, aquestes dades no es cediran a tercers.

- Les dades sol·licitades a través d'aquesta i altres comunicacions són obligatòries per poder participar en els tallers. Aquestes són adequades, pertinents i no excessives. L'enviament del formulari implica l'acceptació d'aquestes condicions.

- Finalment, t'informem de la possibilitat d'exercitar els corresponents drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició de conformitat amb allò establert en la Llei Orgànica 3/2018, davant l'organització de les jornades. Els drets esmentats els pots exercir a través del compte de correu electrònic: orientacio.carlet@gmail.com.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, te informamos de los siguientes extremos:

- Los datos de carácter personal que nos has suministrado en esta y otras comunicaciones, se mantendrán hasta que se realicen los talleres y se eliminarán inmediatamente después.

- La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la celebración de los talleres. Así mismo, estos datos no se cederán a terceros.

- Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son obligatorios para poder participar en los talleres. Éstos son adecuados, pertinentes y no excesivos. El envío del formulario implica la aceptación de estas condiciones.

- Finalmente, te informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, ante la organización de las jornadas. Los derechos indicados los puedes ejercer a través de la cuenta de correo electrónico: orientacio.carlet@gmail.com.

Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service