Phiếu lấy ý kiến phản hồi về cơ sở vật chất và chất lượng hoạt động hỗ trợ sinh viên 2017-2018
Thực hiện hướng dẫn 5077/HD-ĐHQGHN nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xin anh/ chị cho biết ý kiến đánh giá của mình về cơ sở vật chất nhà trường, cũng như về chất lượng hoạt động hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh viên tại ĐHNN-ĐHQGHN, năm học 2017-2018. Mọi ý kiến đóng góp của anh/ chị chỉ được sử dụng vào mục đích nghiên cứu và hoàn toàn giữ bí mật. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh/chị.
Hướng dẫn điền phiếu khảo sát
- Với khảo sát này, anh/chị cần tham gia khảo sát và nộp phiếu 1 lần.
- Kí hiệu của câu hỏi bắt buộc phải trả lời: * (dấu hoa thị đỏ).
- Các phần trả lời dạng viết, vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu.
- Bấm vào nút Submit sau khi đã hoàn tất khảo sát.
- Khảo sát chỉ được hoàn tất khi trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Your response has been recorded".
PHẦN A: THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI HỌC
1. Họ và tên *
(Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)
Your answer
2. Ngày sinh *
dd/mm/yyyy
Your answer
3. Giới tính *
4. Sinh viên năm thứ *
Khoa/Bộ môn *
Lớp *
Ví dụ: QH2014E3
Your answer
PHẦN B: NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
Đề nghị anh chị đánh giá mức độ đồng ý đối với các nhận xét dưới đây.
(1 = Hoàn toàn KHÔNg đồng ý, 2 = Cơ bản KHÔNg đồng ý, 3 = Phân vân, 4 = Cơ bản ĐỒNG Ý, 5 = Hoàn toàn ĐỒNG Ý)
1. Giảng đường/ phòng học đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập (phòng học, bàn ghế, đèn điện) *
Hoàn toàn không đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
2. Trang thiết bị tại giảng đường (phương tiện nghe-nhìn, máy tính, ứng dụng tiện ích internet...) đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập *
Hoàn toàn không đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
3. Trang thiết bị phòng máy tính/thực hành đáp ứng yêu cầu học tập *
Hoàn toàn không đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
4. Cơ sở vật chất của thư viện (trang thiết bị, phòng tự học, website...) đáp ứng nhu cầu tự học, nghiên cứu của sinh viên *
Hoàn toàn không đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
5. Nguồn tài liệu của thư viện (bao gồm cả tài liệu điện tử) đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên *
Hoàn toàn không đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
6. Đội ngũ hỗ trợ (nhân viên thư viện, thiết bị, văn phòng khoa, phòng ban...) có trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ của sinh viên *
Hoàn toàn không đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
7.Hoạt động cố vấn học tập đáp ứng nhu cầu hỗ trợ, tư vấn học tập của sinh viên *
Hoàn toàn không đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
8. Ban cán sự lớp hoạt động hiệu quả *
Hoàn toàn không đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
9. Thông tin về chương trình đào tạo, các hoạt động liên quan đến sinh viên được thông tin đầy đủ, rộng rãi (trên bảng tin, website trường, trang facebook...) *
Hoàn toàn không đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
10. Việc xét duyệt cấp học bổng, lựa chọn sinh viên tham gia các chương trình trao đổi được thực hiện công bằng *
Hoàn toàn không đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
11. Các hoạt động ngoại khóa đa dạng, được tổ chức thường xuyên, hiệu quả *
Hoàn toàn không đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
12. Các hoạt động hướng nghiệp (cung cấp thông tin việc làm, trao đổi tọa đàm, ngày hội việc làm...) được tổ chức hiệu quả *
Hoàn toàn không đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
13. Sinh viên được đóng góp ý kiến với Trường/Khoa về mọi vấn đề *
Hoàn toàn không đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
14. Cơ sở vật chất, dịch vụ ở ký túc xá đáp ứng nhu cầu của sinh viên
Nếu anh/chị không ở ký túc xá, vui lòng bỏ qua câu này và chuyển sang câu tiếp theo.
Hoàn toàn không đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
15. Công tác chăm sóc sức khỏe (trạm y tế, bác sĩ...) đáp ứng nhu cầu của sinh viên *
Hoàn toàn không đồng ý
Hoàn toàn đồng ý
Ý KIẾN KHÁC *
Your answer
Xin cảm ý kiến đóng góp quý báu của anh/chị!
Mời anh/chị tiếp tục tham gia đánh giá các môn học.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms