แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คำชี้แจง : กรุณาเติมเลือกช่องคำตอบ ตามความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
สถานภาพ *
ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ต/วัน *
ความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ต/สัปดาห์ *
ท่านมักจะมารับบริการในช่วงเวลาใดมากที่สุด *
สถานที่ที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเป็นประจำ
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms