แบบกรอกข้อมูลขอเข้ารับการฝึกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563
กรอกข้อมูลอย่างละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด
ขอรับใบสมัคร และส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูอรวรรณ เหล่าชัย โทร.0885523205 และครูเขต ดอนประจำ โทร. 0898414460
คำนำหน้า *
Required
ชื่อ - สกุล *
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน *
วัน เดือน ปีเกิด (ตัวอย่าง 11/พ.ย./2547) *
อายุ *
เบอร์โทรศัพท์ผู้สมัคร *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
จบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จากโรงเรียน *
เกรดเฉลี่ย (จบ ม. 3) *
ชื่อ - สกุล บิดาผู้ให้กำเนิด *
อาชีพของบิดา กรณีบิดาเสียชีวิต (ให้ลงว่า "เสียชีวิต") *
เบอร์โทรศัพท์ของบิดา (กรณีไม่มีโทรศัพท์ ให้ลงว่า "000") *
ชื่อ - สกุล มารดาผู้ให้กำเนิด *
อาชีพของมารดา กรณีมารดาเสียชีวิต (ให้ลงว่า "เสียชีวิต") *
เบอร์โทรศัพท์ของมารดา (กรณีไม่มีโทรศัพท์ ให้ลงว่า "000") *
ชื่อ-สกุล ของผู้ปกครอง ที่สามารถติดต่อได้ *
ความเกี่ยวข้องของผู้ปกครองกับนักเรียน *
อาชีพของผู้ปกครอง *
เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง (กรณีไม่มีโทรศัพท์ ให้ลงว่า "000") *
ฐานะครองครัว *
ผู้สมัครอาศัยอยู่กับ *
สถานภาพของบิดา มารดา *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy