Frågelista - att vara missnöjd och lämna klagomål till Göteborgs Stad
Funktionsrätt Göteborgs projekt Tyck till studerar hur Göteborgs Stad tar hand om synpunkter från invånare. Studien ska mynna ut i en lägesbeskrivning över vad som funkar, vad som inte funkar - och hur det påverkar enskilda göteborgare.

I den här frågelistan kan du berätta om just dina minnen och erfarenheter av att vara missnöjd och lämna klagomål till Göteborgs Stad. Vi är intresserade av dina erfarenheter oavsett vad ditt klagomål handlade om. Det kan vara både litet och stort. Dina erfarenheter kan vara både positiva och negativa.

Frågelistan består av fem frågor, som du svarar på med egna ord. Under varje fråga finns flera hjälpfrågor. Du behöver inte svara på alla hjälpfrågor. De finns där som inspiration för din berättelse.

Det insamlade materialet kommer att användas i en rapport som publiceras i slutet av år 2018. Materialet sparas som längst till den 31 december 2019, då projektet Tyck till avslutas.

Du är anonym när du svarar på frågelistan. Om du vill kan du lämna dina kontaktuppgifter. Då kan vi kontakta dig för att ställa följdfrågor om dina svar.

Du kan välja om din berättelse får citeras i rapporten. Alla uppgifter som kan härledas till en särskild person kommer att anonymiseras. Du kan när som helst ta tillbaka din medverkan i undersökningen.

Vi hanterar de eventuella personuppgifter du lämnar i enlighet med Funktionsrätt Göteborgs policy för GDPR.

Tyck tills projektledare Karin Gréen och My Falk ansvarar för studien. Kontakta oss gärna om du har frågor.

karin.green@funktionsrattgbg.se
hannah.my.falk@funktionsrattgbg.se
Telefon: 031- 24 03 23

Läs mer om projektet Tyck till på: www.funktionsrattgbg.se/var-verksamhet/tyck-till

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service