JST 2021 Registration
JABES Seminar Talks 2021 (JST 2021) | February Talks
Hosted by Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES)
<<Vietnamese below - tiếng Việt bên dưới>>

Time: February, 2021
Place: University of Economics Ho Chi Minh City (UEH), Vietnam
Note: Within 3 days of JST 2021 | February Talks, JST Organizing Committee will send an email to the participants:
+ For those who join the virtual seminar: Official link via Zoom.
+ For those who want to take participate in the seminar: Our detailed program.

Topic: "The Usefulness of Game Theory: Comments on the 2020 Nobel Prize in Economics"

Keynote speaker: Prof. Tilman Börgers
Lead Editor, Journal of Economic Theory.
Samuel Zell Professor of the Economics of Risk, University of Michigan.
Author of the textbook "An Introduction to the Theory of Mechanism Design" (Oxford University Press, 2015).

For futher information:
Prof. Tilman Börgers holds Bachelor's degree in economics from the University of Köln, and a PhD in economics from the London School of Economics. Prof. Tilman Börgers taught economics at the University of Basel in Switzerland, at University College London in the UK, and, since 2005, at the University of Michigan in the US, where he is the Samuel Zell professor of the Economics of Risk. Prof. Tilman Börgers was also a director of the center for research on economic learning and social evolution, when he was at UCL in London. Prof. Tilman Börgers has now been a managing editor of the Review of Economic Studies, and current Lead Editor of the Journal of Economic Theory. Prof. Tilman Börgers is the author of various journal publications, and of the textbook "An Introduction to the Theory of Mechanism Design" (Oxford University Press, 2015). He also has some consulting experience, advising government agencies on auction design in a variety of sectors.

Contact us at: (+84) 28 38295635
Email: jabes@ueh.edu.vn - Website: www.jabes.ueh.edu.vn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hội nghị chuyên đề “Economics and Business: Agendas for the Uncertain World”: JABES Seminar Talks 2021 (JST 2021) - Tọa đàm tháng 2
được tổ chức bởi Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Thời gian: Tháng 2/2021
Địa điểm (dự kiến): Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam
Ghi chú: Trong vòng 3 ngày trước khi diễn ra JST 2021 | Tọa đàm tháng 2, Ban tổ chức JST sẽ gửi email đến:
+ Đối tượng đăng ký tham dự buổi tọa đàm trực tuyến: Đường dẫn truy cập chính thức vào JST 2021 (Zoom)
+ Đối tượng đăng ký tham dự buổi tọa đàm trực tiếp: Thông tin cập nhập chi tiết (phòng họp và thời gian chính xác).

Chủ đề: "Tính hữu dụng của lý thuyết trò chơi: Những nhận xét về giải tưởng nhớ Nobel lĩnh vực kinh tế năm 2020"
Diễn giả: Giáo sư Tilman Börgers
Tổng biên tập Tạp chí "Journal of Economic Theory"
Samuel Zell Professor of the Economics of Risk, University of Michigan.
Tác giả của cuốn sách "An Introduction to the Theory of Mechanism Design" (NXB Oxford, xuất bản năm 2015).

Thông tin thêm:
Giáo sư Tilman Börgers tốt nghiệp cử nhân tại University of Köln và lấy bằng tiến sĩ kinh tế của London School of Economics. Giáo sư Tilman Börgers giảng dạy kinh tế tại University of Basel ở Thụy Sĩ cũng như University College London ở Anh, và từ năm 2005, Giáo sư Tilman Börgers làm việc tại University of Michigan, Hoa Kỳ, nơi ông giữ chức giáo sư Samuel Zell về Kinh tế học rủi ro. Giáo sư Tilman Börgers đồng thời là giám đốc trung tâm nghiên cứu về kinh tế học và tiến hóa xã hội khi ông làm việc tại University College London ở Luân Đôn. Giáo sư Tilman Börgers hiện đang là chủ bút của Tạp chí Review of Economic Studies và là biên tập viên chính của Tạp chí Journal of Economic Theory. Giáo sư Tilman Börgers còn là tác giả của nhiều bài nghiên cứu và của cuốn sách "An Introduction to the Theory of Mechanism Design" (NXB Oxford University Press, 2015). Giáo sư Tilman Börgers cũng từng tham gia tư vấn cho các cơ quan chính phủ về thiết kế đấu giá trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại: (+84) 28 38295635
Email: jabes@ueh.edu.vn - Website: www.jabes.ueh.edu.vn
Please indicate your residency *
Your full name *
Email *
Phone number *
Organization *
Participation Types *
What motivates you to join our seminar?
Do you have any specific questions for the keynote speaker?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Report Abuse