Psihoterapija

Poštovani,

psiholozi iz Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije provode istraživanje čiji je cilj saznati kako ljudi razmišljaju o psihoterapiji. Ako ste voljni sudjelovati, molimo Vas da odgovorite na pitanja koja se nalaze pred Vama.

Na većinu pitanja odgovorit ćete odabiranjem nekog od ponuđenih odgovora, dok će se u malom broju pitanja tražiti kratko dopunjavanje. Kada popunite upitnik, kliknite na gumb "Pošalji" i time će Vaše sudjelovanje biti završeno.

Popunjavanje upitnika je anonimno i traje oko 20 minuta. Molimo da odgovarate iskreno i samostalno, jer će jedino tako prikupljeni podaci biti valjani. Dobiveni podaci obrađivat će se grupno te će se koristiti isključivo u znanstvene i stručne svrhe.

VAŽNO - Ako ste psiholog, psihijatar, psihoterapeut ili edukant psihoterapije, ljubazno Vas molimo da NE ISPUNJAVATE ovaj upitnik!

Zahvaljujemo Vam na pomoći!

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question