Pomoc uchodźcom z Ukrainy- Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
W związku z kryzysem, który wybuchł w Ukrainie spowodowanym atakiem Rosji, wielu mieszkańców rozpoczęło ucieczkę z kraju. Potrzebujemy Twojego wsparcia w znalezieniu lokali mieszkaniowych, tłumaczy językowych oraz pomocy rzeczowej.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
W jaki sposób możesz pomóc?
Dodatkowe informacje
Imię oraz nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
Klauzula informacyjna 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach, przy ul. Ostrowskiej 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce, NIP: 622-238-19-39, REGON: 250855423. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce lub drogą e-mailową na adres: sekretariat@noweskalmierzyce.pl2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: d.tomczak.iod@noweskalmierzyce.pl.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana zgody udzielonej w związku z prowadzonymi przez Administratora działaniami mającymi na celu niesienie pomocy dla ofiar wojny na Ukrainie.4. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowych (Dz. U z 2011, nr 14, poz. 67 ze zm.)6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo usunięcia danych i prawo przenoszenia danych, a nadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 7. Jeżeli podanie danych było dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody należy dokonać w formie pisemnej, a pismo należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.9. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy