Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Lleida
Inscripció Conferència "Protecció de dades - Seguretat de la informació"
Email address *
Nom i Cognoms *
Your answer
PROTECCIÓ DE DADES *
PROTECCIÓ DE DADES: COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS LLEIDA I TOT EL SEU PERSONAL ES COMPROMET A TRACTAR DE FORMA ABSOLUTAMENT CONFIDENCIAL TOTES LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL SEGONS L'ESTABLERT EN EL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES UE 2016/679 (RGPD) I LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS (LOPDGDD).El titular d'aquest consentiment autoritza a COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS LLEIDA a tractar les seves dades personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i en l'article 11 de la LOPDGDD s’informa de les següents dades: RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS: COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS LLEIDA NIF: Q2573004E  C/ XAVIER PUIG I ANDREU, 46 BAIXOS - 25005 - LLEIDA      Telèfon: 973 249 416     info@coaclleida.catPot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a l'adreça de correu electrònic: dpd@coaclleida.cat FINALITAT DEL TRACAMENT DE DADES: COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS LLEIDA tractarà la informació facilitada per a la inscripció i corresponent gestió de cursos, tallers, xerrades i/o activitats. CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol•liciti la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals. DESTINATARIS: Les seves dades seran tractades per COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS LLEIDA, per col•laboradors i prestadors de serveis.IMATGES: Pel fet d’inscriure’s mitjançant aquest formulari, l’assistent/a autoritza al COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS LLEIDA la publicació de les seves imatges, captades dins el marc de l’activitat on s’inscriu.  El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dóna consentiment a COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS LLEIDA a captar la seva pròpia imatge, sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l'afectat resulti clarament identificable. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS LLEIDA o una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d'activitats desenvolupades al COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS LLEIDA  i podran ser publicades a qualsevol medi de comunicació, xarxes socials, web, etc. Consell Comarcal de la Noguera es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges. DRETS: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, per escrit, a l'adreça de correu: dpd@coaclleida.cat, havent-se d'identificar degudament i sol•licitar clarament el dret a exercir.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service