Kultúrny život a kultúrne podujatia v meste Šaľa
Vážení obyvatelia,
dovoľujeme si Vás požiadať o spoluprácu pri vyplnení dotazníka, ktorý je súčasťou prieskumu názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov týkajúcich sa kultúry a kultúrneho života v meste Šaľa. Výsledky prieskumu budú použité pre potreby vyhodnotenia plnenia aktivít Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na obdobie 2015-2020. Prosíme Vás o niekoľko minút Vášho času na vyplnenie dotazníka.
Pohlavie
Vek
1.Ako ste spokojný s kultúrnym životom v meste?
2. Navštevujete kultúrne podujatia organizované mestom?
3. Akú oblasť kultúry uprednostňujete? (označte max. 3 možnosti s vyjadrením poradia dôležitosti, čiže v stĺpci 1 označte prvú najdôležitejšiu oblasť,v stĺpci č.2 označte druhú najdôležitejšiu oblasť a v stĺpci č.3 označte tretiu najdôležitejšiu oblasť)
1
2
3
Hudba
Tanec
Divadlo
Literatúra
Výtvarné umenie (remeslo,maľba,sochárstvo, umelecká fotografia)
Audiovizuálna tvorba - film, video
Kultúrne dedičstvo (archeológia, archívy,múzeá)
Zábavný priemyseľ
iné
4. Aké formy kultúrnych programov uprednostňujete? (označte max. 3 možnosti s vyjadrením poradia dôležitosti,čiže v stĺpci 1 označte prvú najdôležitejšiu oblasť,v stĺpci č.2 označte druhú najdôležitejšiu oblasť a v stĺpci č.3 označte tretiu najdôležitejšiu oblasť)
1
2
3
koncert modernej hudby
koncert klasickej hudby
divadelné predstavenie
premietanie v kine
detské programy, súťaže
oldies party
besedy, workshopy
festival multižánrový
 tvorivé dielne
tanečné vystúpenia ( folklór, moderný)
výstavy
Iné
5. Uprednostňujete kultúrne podujatia
6. Ako často by ste prijali kultúrne akcie v meste?
7. Ako sa dozvedáte o kultúrnych podujatiach v meste? (označte max. 2 možnosti s vyjadrením poradia dôležitosti,čiže v stĺpci 1 označte prvú najdôležitejšiu oblasť,v stĺpci č.2 označte druhú najdôležitejšiu oblasť a v stĺpci č.3 označte tretiu najdôležitejšiu oblasť)
1
2
3
nástenky/vývesky v meste
webová stránka mesta/ webová stránka MsKS
facebook a iné sociálne siete
letáky/plagáty
noviny/časopisy
od známych/priateľov
Iné
8.a) Ktoré z kultúrnych podujatí organizovaných mestom/mestským kultúrnym strediskom považujete za rok 2015 za najlepšie/najdôležitejšie? Uveďte názvy max. 3 podujatí.
Your answer
8.b) Ktoré z kultúrnych podujatí organizovaných mestom/mestským kultúrnym strediskom považujete za rok 2016 za najlepšie/najdôležitejšie? Uveďte názvy max. 3 podujatí.
Your answer
9.a) Ktoré z kultúrnych podujatí organizovaných mestom/mestským kultúrnym strediskom za rok 2015 považujete za najmenej prínosné/najmenej vydarené? Uveďte názvy max. 3 podujatí.
Your answer
9.b) Ktoré z kultúrnych podujatí organizovaných mestom/mestským kultúrnym strediskom za rok 2016 považujete za najmenej prínosné/najmenej vydarené? Uveďte názvy max. 3 podujatí.
Your answer
10. Čo Vám chýba v ponuke kultúrnych podujatí v meste?
Your answer
11.a) Ohodnoťte kvalitu možností kultúrneho života v meste Šaľa za rok 2015 a 2016 známkou 1= výborná až po 5 =nedostatočná.
1
2
3
4
5
2015
2016
Poznámky/pripomienky
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms