Badanie naukowe - RLS w populacji pacjentów z chorobami tarczycy i populacji ogólnej
Katedra Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu realizuje obecnie badanie pod tytułem Zespół niespokojnych nóg u pacjentów z chorobami tarczycy oraz populacji ogólnej – wyniki tej pracy będą stanowić podstawowy element rozprawy doktorskiej koordynatora badania lek. Szymona Suwały, którego opiekunem naukowym jest Kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii, prof. dr hab. med. Roman Junik.

Zespół niespokojnych nóg (RLS - ang. restless legs syndrome) to jedno z najczęstszych zaburzeń neuromotorycznych, występujące u 3,9-14,3% populacji ogólnej – objawia się ono nieodpartą potrzebą poruszania kończynami dolnymi w czasie spoczynku, ustępującą w czasie ruchu. Typowym wiekiem zachorowania jest druga i trzecia dekada życia, jednak choroba może ujawniać się w każdym wieku. Podłoże patofizjologiczne RLS do dziś pozostaje niejasne - kilka lat temu wysunięto jednak teorię że w patofizjologii RLS znaczący wpływ mogą pełnić zaburzenia funkcji i struktury tarczycy.

Celem realizowanego przez nas badania jest analiza częstości występowania zespołu niespokojnych nóg w populacji pacjentów z chorobami gruczołu tarczowego (niedoczynnością tarczycy, nadczynnością tarczycy, autoimmunologiczną chorobą tarczycy) oraz porównanie jej do populacji ogólnej. Ponadto celem jest też znalezienie innych czynników rzutujących na częstsze lub rzadsze występowanie RLS oraz ocena jakości życia osób dotkniętych chorobą. Pani / Pana udział w badaniu wiązałby się z wykonaniem badań laboratoryjnych (na podstawie wystawionego i przesłanego drogą elektroniczną - po uzupełnieniu formularza - skierowania możliwego do zrealizowania w specjalnym Punkcie Pobrań Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy - TSH, fT3, fT4, anty-TPO, anty-TG, anty-TSHr, morfologia krwi obwodowej, glukoza, kreatynina z oceną MDRD, ALT, AST, jonogram, żelazo, ferrytyna, magnez, wapń) oraz późniejszą wizytą w Poradni celem wykonania badania USG tarczycy i uzupełnienia wywiadu lekarskiego. Wcześniej konieczne jest wypełnienie formularza oceny jakości życia jak niżej (SF-36, ThyPROpl). Do spodziewanych korzyści dla nauk medycznych zaliczyć można między innymi poszerzenie wiedzy na temat etiologii i potencjalnych dróg leczenia zespołu niespokojnych nóg.

Uczestnictwo w badaniu wiąże się dla Pana / Pani ze znikomym ryzykiem, związanym z rzadko występującymi działaniami niepożądanymi procedury pobrania krwi na badania laboratoryjne (krwiak, ból w miejscu wkłucia). Uczestnictwo w badaniu jest bezpłatne, dobrowolne, istnieje też możliwość odmowy i wycofania zgody na udział w badaniu w każdej chwili bez podania powodu i bez jakikolwiek konsekwencji, w tym z zachowaniem możliwości realizacji świadczeń medycznych w Poradni Endokrynologicznej oraz Klinice Endokrynologii i Diabetologii. Wyniki badania mogą zostać zaprezentowane w formie prezentacji zjazdowych lub publikacji w periodykach specjalistycznych. Gwarantujemy iż w trakcie prezentacji wyników badania zostanie zachowana pełna poufność wszelkich danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, dołożymy wszelkich starań by udzielić wyczerpujących odpowiedzi – istnieje możliwość zadawania pytań w dowolnym momencie, tj. zarówno w momencie czytania niniejszej informacji dla uczestnika badania jak i później, np. mailowo (wysyłając wiadomość e-mail na adres: suwala@doktorant.umk.pl)

Przejście do kolejnej strony formularza oznacza zgodę na wzięcie udziału w badaniu oraz przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb badania naukowego, zgodnie z obowiązującą ustawą o ich ochronie. - wycofanie swojej zgody jest jednak możliwe w dowolnej chwili bez jakichkolwiek konsekwencji.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy