VGM - İç Kontrol Projesi - Kontrol Ortamı Analizi - Çalışan Anketi

Bu anket;

VGM'de başlatılan "İç Kontrol Projesi" kapsamında; Mevcut durumu analiz etmek amacıyla TÜBİTAK - TÜSSİDE tarafından geliştirilmiştir.

Anket sırasıyla;
●Bilgi akışı ve İletişim
●Bilişim Uygulamaları
●Etik Değerler
●İç Kontrol Sistemi
●İnsan Kaynakları Yönetimi
●Stratejik Yönetim
●Süreç Yönetimi
alanlarındaki sorulardan oluşmaktadır.

Bu soruları;
1- Hiç Katılmıyorum
2- Katılmıyorum
3- Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum
4- Katılıyorum
5- Tamamen Katılıyorum
Şeklinde değerlendirebilirsiniz.


Ankete katılanların İsim ve Soyadları sorulmamaktadır ve çalışma sonunda sadece toplu sonuçlar değerlendirilecektir.

Anket için son doldurma tarihi 5 Kasım 2014'dür.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question