Prihláška „Stretnutie asistentov, VZ IVS v SR a Satir Day“

IVS v SR - Stretnutie asistentov, Valné zhromaždenie a Satir Day (13. 12. 2017)
pre členov IVS v SR.

Základné info a organizačné pokyny:
http://files.satir-institute.sk/2017/Pozvanka-171213100-Stretnutie-asistentov_VZ_Satir-Day.pdf

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question