උසස් පෙළට පරිගණක ජාල
‘‘උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය සඳහා ලියවුණු අත්පොත..‘‘
තැපෑලෙන් (VPP මඟින්) ගෙන්වා ගැනීම සඳහා මෙම පෝරමය පුරවා එවන්න...
Email address
නම
Your answer
ලිපිනය
Your answer
දුරකතන අංකය
Your answer
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms