Workshop: Lean Startup.

Hãy đăng ký tham gia cùng chúng tôi.

Địa điểm: Phòng số 2, Trung tâm ươm tạo Doanh Nghiệp Công Nghệ ĐH Bách Khoa TP HCM.
Thời gian: sáng thứ 6, 9h- 10h30, ngày 04/03/2016.
Thành phần tham dự: mở cửa cho mọi người .

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question