ระบบจองห้องคอมพิวเตอร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

ใช้เก็บสถิติการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะฯ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  :
  : :
  This is a required question
  CD
  Flash Drive
  HardDisk External
  NoteBook
  อื่นๆ
  Please enter one response per row
  This is a required question