ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2019
Thí sinh điền đầy đủ thông tin để nhận được Kết quả điểm thi sau khi hoàn thành bài thi và nộp bài!
☎ Hotline hỗ trợ tư vấn ngành nghề trường học: 0383989995 - 0336782960 (Mr Dương Chính)
🌐 FB: https://www.facebook.com/duongchinh27
BÀI THI: KHOA HỌC XÃ HỘI - MÔN THI: ĐỊA LÝ
Bài thi có 40 câu - Thời gian làm bài 50 phút ( Được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam )
Họ và tên: *
Your answer
SĐT liên hệ: *
Your answer
Ngành học Đại học muốn theo học: *
Your answer
Câu 1. Vùng đất Việt Nam gồm toàn bộ phần đất liền và các.
1 point
Câu 2. Biện pháp nào sau đây được sử dụng trong bảo vệ đất ở đồng bằng nước ta?
1 point
Câu 3. Nơi nào sau đây ở nước ta có động đất biểu hiện rất yếu?
1 point
Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp biển?
1 point
Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hồ Trị An thuộc lưu vực hệ thống sông
1 point
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nơi nào sau đây có lượng mưa lớn nhất vào tháng X?
1 point
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là:
1 point
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Quảng Trị?
1 point
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết trâu được nuôi nhiều nhất ở tỉnh nào sau đây?
1 point
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp Hải Phòng không có ngành chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây?
1 point
Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đường số 19 nối Pleiku với nơi nào sau đây?
1 point
Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có giá trị sản xuất lớn nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?
1 point
Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc Tây Nguyên?
1 point
Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có các ngành cơ khí, đóng tàu?
1 point
Câu 15. Phát biểu nào sau đây không đúng với dải đồng bằng ven biển miền Trung?
1 point
Câu 16. Đồng bằng nước ta tập trung dân cư đông đúc là do:
1 point
Câu 17. Phát biểu nào sau đây đúng với đô thị hóa ở nước ta hiện nay?
1 point
Câu 18. Phát biểu nào sau đây không đúng về sản xuất thủy sản của nước ta hiện nay?
1 point
Câu 19. Điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông đường biển ở nước ta là
1 point
Câu 20. Ý nghĩa chiến lược của các đảo và quần đảo nước ta về kinh tế là
1 point
Câu 21. Thế mạnh nổi bật của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nước ta là
1 point
Câu 22. Cho biểu đồ:
1 point
CƠ CẤU DOANH THU DU LỊCH LỮ HÀNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾCỦA NƯỚC TA, NĂM 2010 VÀ NĂM 2016 (%)                                                              
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)                                             Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2016 so với năm 2010?
CƠ CẤU DOANH THU DU LỊCH LỮ HÀNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾCỦA NƯỚC TA, NĂM 2010 VÀ NĂM 2016 (%)
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2016 so với năm 2010?
Câu 23. Phát biểu nào sau đây đúng với tự nhiên Đông Nam Á lục địa?
1 point
Câu 24. Cho bảng số liệu:
1 point
                            (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ dân thành thị của một số quốc gia, năm 2017?
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ dân thành thị của một số quốc gia, năm 2017?
Câu 25. Vị trí nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên có
1 point
Câu 26. Phát biểu nào sau đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay?
1 point
Câu 27. Chuyên môn hóa sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở vùng nông nghiệp Bắc Trung Bộ chủ yếu dựa vào điều kiện thuận lợi nào sau đây?
1 point
Câu 28. Chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta chủ yếu do có:
1 point
Câu 29. Giải pháp chủ yếu để thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp tập trung ở Duyên hải Nam Trung Bộ là:
1 point
Câu 30. Ý nghĩa chủ yếu của việc đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp ở Tây Nguyên là
1 point
Câu 31. Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho mức tiêu thụ điện bình quân đầu người ở Đông Nam Á còn thấp?
1 point
Câu 32. Cho biểu đồ về GDP của Phi-lip-pin, Thái Lan và Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2016:
1 point
       (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
Câu 33. Nguyên nhân chủ yếu làm tăng thêm tính bấp bênh của nông nghiệp nước ta là:
1 point
Câu 34. Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho ngành du lịch nước ta phát triển nhanh trong thời gian gần đây?
1 point
Câu 35. Yếu tố nào sau đây là chủ yếu làm cho chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển?
1 point
Câu 36. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
1 point
Câu 37. Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho công nghiệp của Bắc Trung Bộ còn chậm phát triển?
1 point
Câu 38. Giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Bộ là:
1 point
Câu 39. Hạn chế chủ yếu trong sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long là:
1 point
Câu 40. Cho bảng số liệu:
1 point
Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu khối lượng hàng hóa luân chuyển phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu khối lượng hàng hóa luân chuyển phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
Lưu ý ( 1 điểm trong bài làm này tương đương 0,25 điểm trên giấy thi )
------------------------ HẾT ------------------------
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.