แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การแปลพระไตรปิฎกแบบคำต่อคำ (Word by Word)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Title (คำนำหน้าชื่อ) *
ชื่อ- นามสกุล (์Name - Surname) *
ตำแหน่ง (Position) *
องค์กรที่สังกัด (Organization) *
ช่องทางการติดต่อทางอีเมล์ (E-mail Contact Information) (ถ้ามี)
ช่องทางการติดต่อทางไลน์ (Line Contact Information) (ถ้ามี)
ช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์ (Mobile Contact Information) (ถ้ามี)
ช่องทางการติดต่ออื่นๆ (Other Contact Information)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse