Prihlásenie na víkend expresie (Enrollment for expression weekend)

Bratislava - 22. až 24. január - 20 EUR - Bližšie informácie budú špecifikované mailom.

Organizátor: Jozef Rešetár, jozefresetar@gmail.com

Program na tento víkend je možné si pozrieť tu: https://docs.google.com/document/d/1OhCznmytCzEySEGUUIl8ct5tO0Sc0ewpKjozYf9SeIM/edit?usp=sharing

Bratislava - 22. - 24. january - 20 EUR - Futher information will be specified by mail.

Organizer: Jozef Rešetár, jozefresetar@gmail.com

Program for the weekend is here: https://docs.google.com/document/d/1OhCznmytCzEySEGUUIl8ct5tO0Sc0ewpKjozYf9SeIM/edit?usp=sharing

    skauti-europy.sk
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question