Aanmeld formulier MeetUp013
Onderzoek in onderwijs - 25 oktober 2018
Fontys Hogescholen, Mollergebouw P1, te Tilburg
Inloop vanaf 19.00
Aanvang 19.30 - Grote zaal D101
Einde programma rond 21.30 uur waarna informeel napraten.

Woon deze interessante workshops bij van o.a. :
- Werkplaats Tilburg (POINT)
Door Maartje van den Brand, samen met Liesbeth van der Velden (leerkracht OBS Bibit)
In een Werkplaats Onderwijsonderzoek werken leraren samen met onderzoekers en studenten aan kennisontwikkeling. In Tilburg gebeurt dat binnen POINT: Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent. Een deelnemende leerkracht en onderzoeker komen samen vertellen hoe dat in zijn werk gaat en wat ze leren binnen POINT.

- De kennisrotonde van de Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
De Kennisrotonde is het online loket waar iedereen uit po, vo en mbo een kennisvraag kan stellen. Deze vragen beantwoordt de Kennisrotonde met wetenschappelijk gefundeerde inzichten over wat wel en wat niet werkt. De vragen én antwoorden zijn voor iedereen beschikbaar. Hoe het precies werkt en wat jij eraan kan hebben, vertellen we je in deze workshop.
www.kennisrotonde.nl

- Lotte van Kempen van ROC West Brabant over: Hoe deel ik kennis met collega’s?
Een paar frisse werkvormen om met je collega’s in een korte tijd kennis te delen. Dat is wat we tijdens de workshop beogen. Hoe deel je de inspiratie, kennis en vaardigheden uit onderzoek met je collega’s en team? Hoe deel je inzichten die ook handig en bruikbaar zijn voor je collega’s?
We proberen enkele werkvormen uit waarmee je op een laagdrempelige en verrassende wijze kennis kunt overdragen of het delen van kennis kunt stimuleren. Door als docent je ervaringen, belevenissen en kennis met je collega’s te delen, kun je op school de productiviteit en de kwaliteit verbeteren. We gaan zoemen, we bezoeken marktplaats en nog veel meer gekkigheid.

- Peter van Hulst namens het LOF Onderwijscoöperatie
Loop jij rond met het idee hoe het onderwijs nog beter en mooier kan.
Maak dan gebruik van het LerarenOntwikkelFonds. (LOF)
Je ontvangt een ruime subsidie en coaching van een professional.
De subsidie zet je in om b.v. een dag in de week vorm en inhoud te geven aan je project.

- Sietske van der Wegen - Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL)
Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) is een methodiek waarmee leerkrachten leerlingen goed kunnen voorbereiden op de eisen die de (toekomstige) maatschappij aan hen stelt en waarmee leerlingen meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Tijdens deze workshop worden alle fases toegelicht en kun je oefenen met het vertalen van deze kennis naar jouw eigen (po)praktijk.

Email address *
Werkzaam in ...
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service