Ústranie 5Rytmov s Thierrym Francois// 5Rhythms reatreat with Thierry Francois// Surya centrum, Moravské Lieskové

„Aby sme porozumeli svetu, musíme sa od neho občas odvrátiť“
Albert Camus

Vo výnimočnom čase, v ktorom teraz žijeme, má víkendové ústranie o niečo väčší význam.
Trochu sa usadiť, bez premýšľania a očakávania. Jednoducho byť v prítomnej chvíli, ktorá je tu práve pre nás.
Tanec 5Rytmov je meditácia v pohybe a systém jeho učenia je vzácnym odhaľovaním toho, že naše telo je prostredník a nástroj, ktorý nás uvádza do pohybu.
Bude tu čas tancovať, čas oddychovať, čas cvičiť, čas prepojiť sa, čas zdieľať. Jednoducho čas byť tým, kým naozaj som.

Ako dieťa som navštevoval hodiny tanca, aby som sa stal „mladučkou baletkou“ v Parížskej opere. Ale skoro, príliš skoro, som to vzdal. Neskôr, ako adolescent, som dokázal stráviť hodiny a hodiny a precestovať mnoho míľ, aby som si niekde zatancoval. Aj dnes cítim, že ma to stále osviežuje. Po dvadsiatke som sa stretol s divadlom, Bolo to pre mňa ako zjavenie, a cítil som silnú túžbu hrať a byť na javisku. Hrať, hovoriť, byť dotknutý, vyjadrovať sa, zdielať, odovzdávať. Dokončil som svoje vzdelanie herca spolu s niekoľkými inými technikami ako je tanec (s Karine Saporta), pantomíma, tréning klauna. Potom som na svojej ceste stretol terapiou Gestalt. Je to zážitková technika zameraná na človeka, ktorá dáva život slovám.
V Paríži som sa začal stretávať s jednotlivcami aj skupinami. v individuálnej a skupinovej terapii ako Gestalt terapeut. Čoskoro som túto svoju aktivitu rozšíril aj na Zagreb. Začiatkom 21 storočia som stretol tanec 5Rytmov. Pamätám si, že sa mi nechcelo ísť tam. Ale úplne ma to premohlo a vyšiel som von absolútne spokojný s tým ako tanec 5Rytmov naplnill potrebu integrovať telo do mojich skúseností. Začal som príležitostne tancovať 5rytmov, neskôr pravidelnejšie. Nakonie, viac adiktívnym spôsobom som cestoval na rôzne miesta a skúmal som tanec v iných krajinách, iných kultúrac, iných školách.
V roku 2009 ma v USA akreditovali ako lektora 5rytmov. A ešte tu je práca s mužmi, som veľmi rád jej súčasťou, ako vodca skupiny. A predovšetkým chcem povedať, že dávam všetky svoje vnútorné zdroje do tejto práce s entuziazmom a veľmi rád komunikujem moju vášeň pre 5Rytmov s humorom, ľahkosťou a tvorivosťou.


Miesto konania :Surya centrum
Brestové 1282
91642 Moravské Lieskové
Dátum: 4. – 8. November 2020

Toto pobytové ústranie 5Rytmov sa uskutočni v magickom prieistore Surya Centra na kopaniciach pri Moravskom Lieskovom. Surya Centrum je zároveň aj ekologická farma. Kompletná vegetárianska strava je zabezpečená z prevažne vlastných produktov. K dispozícii je sauna, ubytovanie je pohodlné, dostupná wifi. Doprava je najpohodlnejšie autom, je to približne 120 km od Bratislavy, nedá sa včak zaručiť, že sa dostanete autom až priamo ku zariadeniu.Všetky potrebné informácie Vám poskytnem keď budete zaregistrovaní. Workshop bude vedený v angličtine, s prekladom do slovenčiny.
Miesta na tomto workshope sú obmedzené.

Tento workshop sa počíta do hodín potrebných na výcvik lektora 5Rytmov® na úrovni „Waves““In order to understand the world, one has to turn away from it on occasion."
Albert Camus

In these disrupted times we live in, a weekend retreat takes on a little more meaning.
Settling down, not to reflect and think about what is in front of us, but simply in the present moment what is available to us.
Our practice is that of a meditation in movement and the map of the 5 rhythms is precious in its teaching, in what they reveal to us and our body is our tool, our instrument, our vehicle.
There will be times to dance, times to pause, times to exercise, times to connect together, times to share, times to simply be who we really are.As a little kid, Thierry started taking ballet classes and later, as an adolescent, he would go for miles just to go dancing. Around the age of 20, he experienced a revelation when he got involved with the theatre, having a strong desire to be on stage and to play, to express, to share, to transmit and to be touched by it all. Having completed trainings for several other practices like dance (with Karine Saporta), mime and clown, he was introduced to Gestalt therapy. Soon he became a therapist holding individual and group sessions in Paris and Zagreb. At the beginning of 2000’s, he came across 5Rhythms which completely won him over because it finally integrated bodywork into his practice. The Rhythms also helped him to explore other cultures, countries and teachings as he was travelling extensively to dance with different teachers. In 2010 he completed 5Rhythms Teacher Training with Gabrielle Roth, Waves level and is currently at the Heartbeat Teacher Training with Jonathan Horan. He is also wholeheartedly involved with Men work as a leader of groups. He puts his vast enthusiasm and experience into his work, communicating his passion with humour, lightness and creativity.
This residential retreat of 5Rhythms will take place in the magical area of ​​the Surya Center near Moravské Lieskové. It is also an ecological farm. Complete vegetarian food is provided mainly from their own products. There is a sauna, accommodation is comfortable, wifi available. Transport is most convenient by car, it is about 1.20 minutes drive from Bratislava, but there is no guarantee that you will get directly to the facility. I will provide you with all the necessary information when you are registered.Workshop will be held in English with the translation to Slovak.
The capacity of this workshop is limited

Venue: Surya centrum
Brestové 1282
91642 Moravské Lieskové
Dates: 28.. – 31.Január 2021

This workshop counts as waves hours towards the 5 Rhythms® Teacher Training
.......

Cena: workshop 160 €
early bird -po zaplatení nevratnej zálohy 25 eur, alebo celej sumy - 140€ do 31.12:2020
ak máte záujem o miesto v pracovnom tíme, nápište na email 5rytmovregister@gmail.com 
ubytovanie a kompletná strava 72 €

......
Price 160 €
early bird -after payment of non-refundable deposit 25 €, or the full amount until 31.12:2020 - 140€
for your place in the working team write to 5rytmovregister@gmail.com 
full board /accommodation, food/ 72 €

Info - 5rytmovregister@gmail.com
informácie o Thierrym Fransois" Thierryfrancois.net
informácie o 5Rytmoch na Slovensku www.trizi.net
Registrácia/registration
Email address *
„Aby sme porozumeli svetu, musíme sa od neho občas odvrátiť“//“In order to understand the world, one has to turn away from it on occasion." Albert Camus / photo - ľubor Košút/
meno a Priezvisko/ Name and Surname / *
Telefónne číslo/Phone number *
Deposit payment / Platba záloh
WORKSHOP
To secure your place, please pay the non-refundable deposit of 25 €, or the full workshop amount, to the bank account stated below.
Na to, aby ste si zabezpečili miesto, zaplaťte, prosím, nevratnú zálohu 25 €, alebo sumu za celý workshop na nižšie uvedený bankový účet.

Michaela Klimanová
SK5011000000002613176112
BIC /SWIFT / TATRSKBX
Podmienky účasti/Terms and Conditions
Kindly take your time to read the terms and conditions.
// Prosím, prečítajte si podmienky účasti.
https://tinyurl.com/y8gstuxc *
I have read and I agree with the terms and conditions / Čítal (a) som a súhlasím s podmienkami účasti. *
Ktorú cenu platíte? /Which price are you paying? * *
Ubytovanie, strava, môžete platiť vopred alebo až na mieste/ Accomodation, food. You can pay it in advance or at the place *
Thank you!
We are looking forward to dancing with you! :)

Ďakujeme!
A tešíme sa čoskoro v spoločnom tanci! :)

A poznámka na koniec, v prípade zrušenia workshopu kvôli Covid 19, Vám peniaze vrátim. In the case we will need to cancel this workshop becuase of Covid regulations, I will give you money back.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy