Vespa velutina i altres riscos biològics en el treball forestal
Full d'inscripció a la jornada
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nom *
1r Cognom *
2n Cognom *
DNI *
Correu electrònic *
Professió *
Vol certificat d'assistència? *
Informació sobre protecció de dades:
Identificació del tractament: Dades de persones organitzadores, assistents i ponents del Pla Anual de Transferència Tecnològica.
Responsable del tractament: Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona; tel. 93.304.67.76; dg06.daam@gencat.cat).
Finalitat: Disposar de dades personals de persones organitzadores, assistents i ponents del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) per a fer-ne el seguiment i l’emissió de certificats d’assistència i de ponència i per a la divulgació d’activitats de formació, transferència de coneixement i informació organitzades o recolzades pel DARP.
Legitimació: Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària (DOGC núm. 3549 de 09.01.2002)
Per a poder realitzar la finalitat determinada, serà necessari el consentiment de les persones a les que vagin dirigides el seguiment i l’emissió de certificats d’assistència i de ponència i per a la divulgació d’activitats de formació, transferència de coneixement i informació organitzades o recolzades pel DARP.
Destinataris: Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen, per compte del responsable del tractament, els serveis TIC i els serveis de retirada, trasllat, dipòsit, consulta i destrucció de documentació administrativa.
Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.
Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitar-ne la limitació de les dades davant la Subdirecció General de Transferència i Innovació Agroalimentària (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona; tel. 93.304.67.76; dg06.daam@gencat.cat).
Informació addicional: Si voleu ampliar aquesta informació consulteu la fitxa descriptiva  del tractament de dades de caràcter personal al següent enllaç (http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-detallada-tractaments/).
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Associació de Propietaris del Montnegre Corredor. Report Abuse