Ankieta do konsultacji założeń programu Interreg Polska – Słowacja po 2027 r. (INSTYTUCJE) 
Program Interreg (współpracy transgranicznej) Polska – Słowacja działa na rzecz zrównoważonego rozwoju polsko-słowackiego pogranicza.

W celu stymulowania tego rozwoju realizowane są projekty m.in. w następujących dziedzinach:
  • turystyka,
  • zrównoważony transport,
  • przeciwdziałanie zagrożeniom, klęskom żywiołowym i dostosowanie do zmian klimatu,
  • współpraca instytucji i obywateli.
Obszar realizacji programu:
  • południowa część województw śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego po stronie polskiej,
  • Żyliński Kraj Samorządowy, Preszowski Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska Nowa Wieś w Koszyckim Kraju Samorządowym po stronie słowackiej.
Budżet programu: 132 mln euro (2021-2027).

Beneficjenci realizujący projekt ponoszą wydatki z góry. W ramach programu otrzymują refundację do 80% kosztów kwalifikowalnych w projekcie.

Więcej informacji o obecnym programie znajduje się tutaj.

Informacje, które nam przekażesz w ankiecie pomogą nam jak najlepiej uwzględnić oczekiwania mieszkańców pogranicza. Posłużą one przede wszystkim do przygotowania listy tematów / działań, jakie będą mogły otrzymać dofinansowanie z programu w kolejnej jego edycji tj. po 2027 r.

Dziękujemy za twój czas i zainteresowanie.
Sign in to Google to save your progress. Learn more

1a. SZANSE: Mieszkanie i życie na pograniczu wiąże się z określonymi szansami i przeszkodami. Jak z punktu widzenia reprezentowanej instytucji oceniają Państwo pogranicze polsko – słowackie pod kątem poniższych stwierdzeń?

*
Całkowicie zgadzam się (5)
Zgadzam się (4)
Ani zgadzam się ani nie zgadzam się (3)
Nie zgadzam się (2)
Całkowicie nie zgadzam się (1)
Większe możliwości kariery zawodowej
Więcej możliwości biznesowych
Obszar ciekawy turystycznie
Większe możliwości nauki języka sąsiada
Większe możliwości nawiązania partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnych projektów
Inna szansa (jaka?)
1b. PRZESZKODY: Mieszkanie i życie na pograniczu wiąże się z określonymi szansami i przeszkodami. Jak z punktu widzenia reprezentowanej instytucji oceniają Państwo pogranicze polsko – słowackie pod kątem poniższych stwierdzeń? *
Całkowicie zgadzam się (5)
Zgadzam się (4)
Ani zgadzam się ani nie zgadzam się (3)
Nie zgadzam się (2)
Całkowicie nie zgadzam się (1)
Połączenia w lokalnym/regionalnym transgranicznym transporcie publicznym nie istnieją lub prawie ich nie ma
Przekroczenie granicy jest trudne i wymaga czasu
Dostęp do usług publicznych (zdrowia, edukacji, kultury) po drugiej stronie granicy jest ograniczony
Trudno jest rozwinąć działalność/znaleźć pracę
Położenie geograficzne ogranicza rozwój lokalny
Inny problem / przeszkoda (jaka?)

2. W których z niżej wymienionych obszarów tematycznych widzą Państwo największy potencjał współpracy terytorialnej  na polsko-słowackim pograniczu?

 

Oceń każdy z obszarów. Możesz także dodać własne propozycje:

*
Całkowicie zgadzam się (5)
Zgadzam się (4)
Ani zgadzam się ani nie zgadzam się (3)
Nie zgadzam się (2)
Całkowicie nie zgadzam się (1)
Ochrona środowiska
Zmniejszenie zanieczyszczenia rzek (lub innych zbiorników wodnych)/powietrza
Reagowanie na zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi
Transgraniczny transport publiczny
Łatwe zatrudnienie w sąsiednim kraju
Poprawa turystyki
Tworzenie sieci badań i przedsiębiorstw na rzecz rozwoju innowacji
Tworzenie wspólnot energetycznych (obywatelskie działania energetyczne wspierające przejście na czystą energię)
Wspólne dziedzictwo kulturowe
Wspólne wydarzenia sportowe
Bezpieczeństwo granic
Służba zdrowia i promocja zdrowego stylu życia
Zrównoważona infrastruktura publiczna
Cyfrowe usługi publiczne i ich dostępność po obu stronach granicy
Transgraniczne wspólne usługi edukacyjne
Ułatwienia w zakresie transgranicznej działalności MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa)
Inne obszary (jakie?)

3. W jakich obszarach obecnie dobrze funkcjonuje współpraca transgraniczna między Polską i Słowacją i należy ją zachować lub wzmocnić?

Proszę wskazać maksymalnie 5 kwestii i powiedzieć, które są bardziej, a które mniej istotne:

*

4. W jakich obszarach należy poprawić współpracę transgraniczną między Polską i Słowacją?

Proszę wskazać maksymalnie 5 kwestii i powiedzieć, które są bardziej, a które mniej istotne:

*
5. Jakie są największe przeszkody lub trudności w dobrej współpracy transgranicznej na polsko-słowackim pograniczu?
*
Całkowicie zgadzam się (5)
Zgadzam się (4)
Ani zgadzam się ani nie zgadzam się (3)
Nie zgadzam się (2)
Całkowicie nie zgadzam się (1)
Niski poziom rozwoju gospodarczego/różnice gospodarcze
Duża odległość od obszarów metropolitalnych
Duże różnice w liczbie ludności / gęstości zaludnienia
Mała chęć współpracy
Niewielka wiedza na temat programów Interreg
Pokrywające się kompetencje na poziomie regionalnym lub lokalnym
Brak znajomości języka sąsiada
Różne poziomy wynagrodzeń
Niewystarczające /ograniczone własne środki finansowe
Niewystarczające /ograniczone dotacje oferowane przez Interreg
Bariery administracyjne (w tym legislacyjne) w kraju sąsiada
Trudności w znalezieniu partnera do projektu
Brak informacji o możliwościach współpracy po drugiej stronie granicy
Obciążenia administracyjne dla wnioskodawców i beneficjentów
Sytuacja polityczna
Brak swobody decyzyjnej w niektórych obszarach – jakich?..............(decyzje podejmowane na szczeblu krajowym)

W przypadku wyboru opcji - Brak swobody decyzyjnej w niektórych obszarach (decyzje podejmowane na szczeblu krajowym) - proszę wskazać o jakich obszarach mowa.

Inne przeszkody (jakie?)

6.Czy są działania, które chcieliby Państwo zrobić w ramach Interreg, ale nie jest to obecnie możliwe? 

*
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy