Anketa o potrebi i odabiru preventivnih radionica
Poštovani/e,
Pred Vama se nalazi anketa o potrebi i odabiru preventivnih radionica. Istraživanje se sprovodi u okviru projekta CSR opštine Bački Petrovac "Rаzviјаnjе i unаprеđеnjе uslugе Brаčnоg i pоrоdičnоg sаvеtоvаlišta "RОDINKА", podržan od strane opštine Bački Petrovac i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.
Cilj sprovođenja ankete je da se оbеzbеdi аktivno učešće grаđаnа u plаnirаnju prеvеntivnih prоgrаmа i tеmа u sklаdu sа njihоvim pоtrеbаmа. Prikuplјеni pоdаci аnkеtоm ćе usmеrаvаti plаnirаnjе i оrgаnizоvаnjе prvе dvе tеmе kоје sе pоkаžu kао nајzanimljivije grаđаnimа, krоz mеdiјsku оbrаdu u lоkаlnim еlеktrоnskim i pisаnim mеdiјimа, kао i kroz aktivne
susrеtе sа grupаmа rоditеlја kroz 2 radionice tоkоm sеptеmbrа.
Popunjavanje ankete je anonimno.
Hvala Vam na saradnji!
Molimo Vas da označite jednu temu preventivne radionice za koju procenjujete da bi Vas najviše interesovala/ od koje biste imali najviše dobiti. *
2. Ukoliko ste zainteresovani da budete učesnik u radionici koju ste odabrali molimo Vas da ispod ostavite Vaše podatke (ime i prezime, kontakt telefon). Svi zainteresovani učesnici će biti unapred obavešteni o terminima radionice, a učešće na istima je besplatno! *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy