Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jelka
Vážení obyvatelia obce Jelka,

obec sa na Vás obracia s prosbou o spoluprácu. V súčasnosti obec Jelka pripravuje „Komunitný plán sociálnych služieb obce Jelka na roky 2018-2022“, ktorého súčasťou je zisťovanie názorov na poskytovanie sociálnych služieb obyvateľom obce.

Vyplnením anonymného dotazníka sa zapojíte do procesu komunitného plánovania. Dotazník Vám dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb na území obce Jelka. Všetky získané údaje budú jedným z hlavných informačných zdrojov potrebných pre vznik už spomínaného plánu sociálnych služieb.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu, že prispejete k skvalitneniu sociálnych služieb v našej obci.

Pracovný tím komunitného plánu sociálnych služieb obce Jelka a spoločnosť PROROZVOJ, s. r. o.

Pohlavie *
Vek *
Aké je Vaše najvyššie dokončené vzdelanie ?
Aké je Vaše sociálne postavenie ?
Na koho sa obrátite, ak by ste potrebovali získať informácie o niektorej zo sociálnych služieb, ktoré poskytuje obec ?
Ako by ste riešili situáciu, ak by sa člen Vašej rodiny stal odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby ?
Využívate niektorú zo sociálnych služieb na území obce Jelka?
Prosíme napíšte všetky sociálne služby, ktoré v súčasnej dobe využívate v rámci služieb krízovej intervencie
V prípade, že nevyužívate žiadne služby, prosím otázku nevypĺňajte.
Prosíme napíšte všetky sociálne služby, ktoré v súčasnej dobe využívate v rámci služieb na podporu rodiny s deťmi
Prosíme napíšte všetky sociálne služby, ktoré v súčasnej dobe využívate na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
Prosíme napíšte všetky sociálne služby, ktoré v súčasnej dobe využívate s použitím telekomunikačných technológii
Prosíme napíšte všetky sociálne služby, ktoré v súčasnej dobe využívate v rámci podporných sociálnych služieb
Ako ste spokojný s poskytovaním sociálnych služieb?
Ako ste získali informácie o poskytovaných sociálnych službách ?
Aký spôsob informovania o poskytovaní sociálnych služieb by ste privítali?
Aká forma poskytovania sociálnej služby by Vám vyhovovala najviac?
Ktorým skupinám obyvateľov obce by sa mala venovať väčšia pozornosť? *
Required
Ktoré sociálne služby by ste uvítali ? *
Your answer
V tomto dotazníku ste odpovedali na viacero otázok. Možno Vám chýbalo niečo, čo považujete za potrebné uviesť. Budeme radi, ak tento priestor využijete aj na prípadné návrhy na rozvoj sociálnych služieb v obci a podobne.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms