Dotazník k bakalářské práci na téma "Změna kvality vnějšího ovzduší v Olomouckém kraji".(.. jen 12 otázek .. prosím)
Jak populace vnímá znečištění ovzduší automobilovou dopravou a stupeň rizika jako faktor působící na zdraví lidí?
1. Pohlaví *
2. Věk *
3. Kolik máte dětí? *
4. Bydlíte v Olomouckém kraji? *
5. Jak veliká je obec, ve které bydlíte? *
6. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? *
7. Jakého zaměření je vaše zaměstnání? *
8. Kolik vlastníte motorových vozidel? *
9. Většina Vašich motorových vozidel má jaký motor? *
10. Dojíždíte osobním automobilem do zaměstnání? *
11. Kolik najedete kilometrů za rok? *
12. Jak veliký je podle Vás stupeň znečištění ovzduší silniční dopravou a jak veliký je podle Vás rizikový faktor působící na zdraví lidí? *
min.
max.
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms