Małe Ciche'19 - Zapisy na obóz studencki / Sign up for Student Camp in the Tatras: 1-11.09.19
Zapisy do 17 sierpnia lub do wyczerpania miejsc / Sign up lasts till August 17th or till places run out

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel.: 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel.: 81 445 32 30, adres e-mail: iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji obozu studenckiego. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) i art. 9 ust. 2 lit. c) RODO (tj. ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą). Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane osobom upoważnionym przez administratora oraz ubezpieczycielowi. Podanie danych jest konieczne. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Email address *
Imię (imiona) / First name(s) *
Your answer
Nazwisko / Surname *
Your answer
Data urodzenia / Date of birth *
MM
/
DD
/
YYYY
PESEL / PESEL number (type 000 if you do not have one) *
Your answer
Twój uniwersytet, rok i kierunek studiów // your university, year and field of studies *
Your answer
Dokładny adres // your address *
Your answer
Telefon // Phone number *
Your answer
Numer dowodu osobistego // number of your national ID or passport
Your answer
W razie wypadku, kontakt do rodziców lub bliskiej osoby // in case of emergency, contact to next of kin
Your answer
Inne informacje (np. ograniczenia zdrowotne, dieta) // Other information (e.g. health conditions, dietary requirements)
Your answer
Czy masz jakieś umiejętności, zainteresowania, którymi mógłbyś się podzielić z innymi na obozie? (Np możesz animować śpiew, służyć na Mszy, grasz na instrumencie muzycznym, możesz poprowadzić jakąś sportową aktywność, grę/zabawę zespołową......?) // Do you have some skills, interests, which you could share with others at the camp? (For example, you can sing, serve at Mass, play a musical instrument, lead a sport activity, or a team game.....?) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service