Dotazník pro rodiče - hodnocení online výuky
Vážení rodiče,

rádi bychom od Vás získali zpětnou vazbu k průběhu distančního vzdělávání a celkově tak zhodnotili průběh tohoto období. Prosíme o vyplnění dotazníku, který je anonymní a jeho vyplnění nezabere déle než 10 minut. S výstupy budete seznámeni uveřejněním na webu školy.

Děkujeme
1. do školy chodí moje/naše *
2. naše děti/dítě jsou na/v: *
3. kolik hodin denně stráví dítě/děti úkoly a učením? *
4. Kolik hodin denně se učíte společně s dětmi? *
5. Zdál se Vám objem učiva pro děti *
6. Učitelé komunikují s rodiči hlavně *
7. Učitelé využívali pro komunikaci s rodiči chat, telefon, videohovory *
8. Osobně preferuji/preferujeme komunikaci: *
9. Máte zájem ke komunikačním platformám, které škola zvolila něco dodat? *
10. Jak často s Vámi/s dětmi komunikovali učitelé českého jazyka? *
11. Jak často s Vámi komunikovali učitelé cizích jazyků *
12. Jak často s Vámi komunikovali učitelé matematiky? *
13. Jak často s Vámi/s dětmi komunikují učitelé další přírodovědných předmětů - Fyzika, Chemie, Přírodopis/Přírodověda, Prvouka *
14. Jak často s Vámi/s dětmi komunikují učitelé dalších humanitních předmětů - Dějepis, Vlastivěda, Občanská výchova, Výchova ke zdraví atp.? *
15. Jste celkově spokojeni s komunikací mezi Vámi a učiteli? *
Nespokojen/a
Velmi spokojen/a
16. Jste celkově spokojeni s přístupem školy k výuce Vaších dětí? *
Nespokojen/a
Velmi spokojen/a
17. Chtějí od Vás učitele Vaši zpětnou vazbu? Jak se Vám s dětmi úkoly daří, zda učivo zvládáte, zda vám vyhovuje tempo? *
18. Chcete něco vyloženě pochválit, nebo naopak Vás mrzí, že u někoho komunikace zamrzla? *
19. Ocenili byste, kdyby byla komunikace učitelů více osobní? Video hovory, osobní dopisy (emaily) apod. *
20. Nabídla Vám škola/učitelé možnost pomoci? V otázkách učiva, přístrojů a připojení, zvládání online vzdělávání? *
21. Jak jste spokojeni s komunikací školy k aktuálnímu průběhu výuky a k organizaci školního roku? *
Velmi nespokojen/a
Velmi spokojen/a
22. Chcete něco vedení školy, nebo učitelům vzkázat? *
23. Dotazník vyplňoval/a *
24. Podpořili byste myšlenku zavést např. 1x za pololetí distanční vzdělávání pro žáky 7.-9. roč, např. na týden? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Základní škola pro žáky s poruchami zraku Praha2.