UniSZA-UMT

BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM KESEPUNYAAN DAN KESERAKANAN (KK)
(COMMONALITY & COLLEGIALITY)

  A. MAKLUMAT PERIBADI

  Personal Information
  This is a required question
  Must be fewer than 100 characters.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B. MAKLUMAT INSTITUSI

  Institution Information
  This is a required question
  Must be fewer than 200 characters.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  C. PERATURAN KEAHLIAN PERPUSTAKAAN BAGI PROGRAM KESEPUNYAAN DAN KESERAKANAN (KK) (COMMONALITY & COLLEGIALITY)

  1. Mana-mana Universiti Awam (UA)/swasta yang mempunyai persefahaman Program KK dengan UniSZA/UMT. 2. Semua staf/pelajar yang berdaftar dengan universiti boleh menjadi ahli dengan melengkapkan borang Permohonan Keahlian Program KK Perpustakaan UniSZA/UMT. 3. Semua ahli dibenarkan membuat rujukan dan menggunakan semua fasiliti yang disediakan oleh Perpustakaan UniSZA/UMT. 4. Bagi tujuan pinjaman/pemulangan permohonan boleh dibuat melalui Pinjaman Antara Perpustakaan di perpustakaan Universiti masing-masing atau menjadi keahlian luar. 5. Setiap ahli bertanggungjawab untuk melaporkan kepada Perpustakaan UniSZA/UMT sekiranya tamat belajar/berhenti/berpencen/ditamatkan perkhidmatan/pertukaran alamat/kehilangan kad keahlian. 6. Tempoh keahlian adalah satu tahun sahaja. Ahli perlu memperbaharui keahlian mereka di Kaunter Sirkulasi setiap awal tahun tanpa sebarang caj dikenakan. 7. Keahlian akan dibatalkan dan ditukar status kepada TERMINATE jika pelajar/staf tersebut tamat belajar/berhenti/ditamatkan perkhidmatan/berpencen.

  D. PENGAKUAN PEMOHON

  Applicant's Declaration
  This is a required question