Kokneses novada iedzīvotāju aptauja
Cienījamais Kokneses novada iedzīvotāj, pašvaldībai ir svarīga JŪSU aktīva līdzdalība, lai kopīgi plānotu novada attīstību.

Aicinām piedalīties Kokneses novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem par turpmākajiem novada attīstības virzieniem!

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Kokneses novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Koknese novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādei. Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

Lūdzam aptaujas anketu aizpildīt līdz 2019. gada 10.maijam.

1. Lūdzu, novērtējiet šos pakalpojumus un jomas novadā. Ja Jūsuprāt dažādās novada vietās pakalpojuma kvalitāte atšķiras, tad, lūdzu, atzīmējiet atbildi “Daļēji apmierina” un nākamajā jautājumā komentējiet, kas īsti neapmierina *
Apmierina
Daļēji apmierina
Neapmierina
Nav viedokļa/neizmantoju
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Vispārējās izglītības pakalpojumi
Profesionālās tālākizglītības pakalpojumi (Ogres tehnikums)
Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra īstenotās speciālās izglītības programmas
Mūzikas skolas pakalpojumi un pasākumi
Kokneses sporta centra pakalpojumi un pasākumi
Kultūras pasākumi, pašdarbnieku iespējas
Kokneses tūrisma centra aktivitātes
Novada bibliotēku aktivitātes
Būvvaldes pakalpojumi
Veselības aprūpes pakalpojumi
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Sabiedriskā transporta pakalpojumi
Ielu/ceļu infrastruktūra, tās uzturēšana
Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml.
Ielu apgaismojums
Vides sakoptība
Atkritumu savākšana/izvešana
Ūdensapgāde un kanalizācija
Centralizētā siltumapgāde
Pašvaldības darbs un pakalpojumi
Mazumtirdzniecības pakalpojumi
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi
Sadzīves pakalpojumi (frizētavas u.tml.)
Pasta pakalpojumi
Interneta pieejamība
Aktīvās atpūtas pakalpojumi
Nodarbinātība (darbavietas)
2. Lūdzu, komentējiet jomas, par kurām iepriekšējā jautājumā atbildējāt, ka daļēji apmierina, neapmierina.
Your answer
3. Kādi pakalpojumi vai iespējas Jums pietrūkst novadā? *
Your answer
4. Kādi, Jūsuprāt, ir STEIDZAMĀKIE DARBI vai PROBLĒMAS, kas pašvaldībai jārisina? *
Your answer
5. Jūsu IETEIKUMI pašvaldības darba uzlabošanai:
Your answer
6. Lūdzu, norādiet, ar ko LEPOJATIES, dzīvojot novadā:
Your answer
7. Jūsu dzīvesvieta atrodas: *
8. Kāds ir Jūsu mājoklis? *
9. Cik ilgi dzīvojat novadā? *
10. Vai tuvāko piecu gadu laikā plānojat mainīt dzīvesvietu? *
11. Jūsu nodarbošanās *
12. Jūsu izglītība *
13. Jūsu darbavieta atrodas *
14. Jūsu mācību vieta atrodas *
15. Jūsu dzimums *
16. Lūdzu, norādiet savu vecumu *
17. Kur Jūs visvairāk iegūstat informāciju par novada pašvaldības darbību? *
Required
PALDIES JUMS PAR IZRĀDĪTO INTERESI UN ATVĒLĒTO LAIKU APTAUJAS ANKETAS AIZPILDĪŠANAI! Aptaujas rezultātu apkopojums tiks ievietots Kokneses novada mājaslapā www.koknese.lv un novada avīzē "Kokneses Novada Vēstis".
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service