แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
คำชี้แจง 1.ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ
2.ผู้เข้าทำแบบทดสอบต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์ (16 ข้อ) ระบบจะส่งไฟล์เกียรติบัตร ผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ **หมายเหตุ อีเมลต้องเป็น ของ gmail เท่านั้น**
Email address *
คำนำหน้า ชื่อ-สกุล *
ตำแหน่ง *
ชื่อโรงเรียน/วิทยาลัย *
1.กราฟิกหมายถึงข้อใด *
1 point
2.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก *
1 point
3.ข้อใดเป็นประเภทของภาพกราฟิกแบบ 2 มิติ *
1 point
4.จุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หลาย ๆ จุด มาเรียงต่อกัน ทำให้เกิดเป็นภาพ 1 ภาพ เรียกว่าอะไร *
1 point
5.ข้อใดเป็นหน่วยของค่าความละเอียดภาพ *
1 point
6.RGB เป็นระบบสีที่ประกอบด้วยสีอะไร *
1 point
7. ระบบสีที่ใช้กับกราฟิกทั่วไปมีกี่ระบบ *
1 point
8.ข้อใด ไม่ใช่ ระบบสีแบบ RGB Color *
1 point
9.ระบบสีกราฟิกข้อใดที่เหมาะกับงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ *
1 point
10.ข้อใดเป็นการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานกราฟิก ในด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ *
1 point
11.ข้อใดเป็นนามสกุลของภาพกราฟิก แบบ Bitmap *
1 point
12.ข้อใดเป็นนามสกุลของภาพกราฟิก แบบ Vector *
1 point
13.ข้อใดเป็นนามสกุลภาพที่เหมาะกับงานเว็บเพจ *
1 point
14.ข้อใด ไม่ใช่ คุณค่าของงานกราฟิก *
1 point
15.ระบบคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ออกแบบงานกราฟิกควรเป็นข้อใด *
1 point
16.ข้อใดเป็นการประยุกต์ใช้กราฟิกด้านการแพทย์ *
1 point
17.โปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งภาพและออกแบบงานกราฟิก *
1 point
18.นามสกุลของโปรแกรม Adobe Photoshop คือข้อใด *
1 point
19.ค่าความละเอียดของจุดพิกเซลต่อตารางนิ้วในไฟล์ภาพที่เหมาะสมสำหรับงานสิ่งพิมพ์ *
1 point
20.ค่าความละเอียดของจุดพิกเซลต่อตารางนิ้วในไฟล์ภาพที่เหมาะสมสำหรับงานเว็บไซต์ *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy