เด็กรุ่นใหม่กับการเมืองปี 62
แบบฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบความสนใจทางการเมืองไทยและการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นรวมถึงแนวคิดของเด็กรุ่นใหม่ โดยแบบฟอร์มนี้จะสำรวจตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ท่านสนใจเกี่ยวกับการเมืองตั้งแต่เมื่อใด *
ท่านตื่นตัวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มี.ค. เพียงใด *
ไม่เลย
มากที่สุด
ในฐานะที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ไม่ว่าท่านจะมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม คิดว่าท่านเป็นพลังขับดันการเมืองไทยสู่นอนาคตหรือไม่ *
ท่านอยากเห็นรัฐบาลชุดใหม่จัดการเรื่องใดเป็นอันดับแรก *
จากนี้ไปอีก 4 ปี ท่านอยากฝากอนาคตของประเทศชาติและประชาชนทุกคนรวมทั้งตัวท่านเองไว้กับใครที่สุด *
เพศ *
อายุ *
Your answer
สถานศึกษาที่ท่านกำลังศึกษาอยู่(ไม่บังคับ)
Your answer
ท่านกำลังศึกษาอยู่ในระดับใด *
Your answer
ที่อยู่อีเมล์(ไม่บังคับ)
Your answer
สิ่งที่ควรปรับปรุงในแบบฟอร์ม(ไม่บังคับ)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.