Прашалник до граѓаните од Општина Карпош за потрошувачката на енергија
Оваа анкета е спроведена како дел од проектот CoolHeating (бр.691679) кој е финансиран од EU Horizon 2020, а има за цел да даде поддршка на имплементацијата на мали, модуларни системи за централно греење и ладење базирани на обновливи извори на енергија во општини и помали градови.
Од една страна, целта на оваа анкета е да ги информира граѓаните за овој проект за тие да можат да придонесат кон истиот преку изразување на своите сомнежи, но и преку давање на идеи и предлози. Од друга страна, целта е и собирање на податоци кои се корисни при одредувањето на енергетските потреби и енергетското планирање.
Собраните податоци ќе бидат користени во истражувачките активности на проектот CoolHeating и нема да бидат искористени за какви било други намени.
1. Дали сте веќе информирани за проектот CoolHeating во кој учествува Вашата општина?
Clear selection
2. Доколку одговоривте да на претходното прашање, како дознавте за проектот?
Clear selection
3. Во каков дом живеете?
Clear selection
4. Во која година бил изграден Вашиот дом?
5. Во која година последно сте го реновирале Вашиот дом? (градежни зафати)
6. Колку луѓе живеат во Вашиот дом?
Clear selection
7. Колкава е површината (во m2) на вашиот дом?
8. Колку соби има во Вашиот дом?
Clear selection
9. Дали надворешните ѕидови на Вашиот дом се изолирани?
Clear selection
10. Доколку одговоривте да на претходното прашање, каков вид на изолација е поставен врз надворешните ѕидови од Вашиот дом (тип, дебелина)?
11. Дали кровот на Вашиот дом е изолиран?
Clear selection
12. Доколку одговоривте да на претходното прашање, каков вид на изолација е поставен врз кровот од Вашиот дом (тип, дебелина)?
13. Какви се прозорците во Вашиот дом?
14. Каков систем за греење поседувате во Вашиот дом?
Clear selection
15. Каков извор на енергија користите за греење и во колкава количина? (пр. дрво, дрвен чипс, пелети, природен гас, мазут, електрична енергија, централно градско парно итн.)
Внесете информација (на пр. m3 искористено огревно дрво или сметка за електрична енергија/градско парно) што покажува колку енергија користите за греење на домот.
16. Каков извор на енергија користите за загревање на санитарна вода и во колкава количина? (пр. електрична енергија, соларни топлински колектори, топлински пумпи, централно градско парно итн.
Внесете информација (на пр. m3 искористено огревно дрво или сметка за електрична енергија/градско парно) што покажува колку енергија користите за греење на санитарна вода.
17. Колку соби загревате во Вашиот дом?
Clear selection
18. Каков извор на енергија користите за ладење?
Clear selection
19. Доколку користите уреди за ладење, колку соби ладите?
Clear selection
20. Дали поседувате енергетски сертификат (пасош) за Вашиот дом?
Clear selection
21. Доколку одговоривте да на претходното прашање, Ве молиме наведете ја категоријата во која спаѓа Вашиот дом и/или годишната потрошувачка на топлина.
22. Ве молиме наведете колкави се Вашите годишни трошоци за греење (во денарска противредност).
23. Колку месеци во годината користите греење во Вашиот дом?
24. Дали би сакале да се приклучите на централен систем за греење со обновливи извори на енергија, доколку би имале помали трошоци од сегашните?
Clear selection
25. Доколку одговоривте не на претходното прашање, Ве молиме појаснете зошто.
Clear selection
26. Доколку избравте друго на претходното прашање, Ве молиме за дополнително појаснување.
27. Малите, модуларни системи за централно греење базирани на обновливи извори на енергија ја подобруваат локалната економија.
Оценете ја важноста на горенаведената предност на малите, модуларни системи базирани на обновливи извори на енергија.
Неважна
Многу важна
Clear selection
28. Малите, модуларни системи за централно греење базирани на обновливи извори на енергија го зголемуваат бројот на локални вработувања и сигурноста во снабдувањето.
Оценете ја важноста на горенаведената предност на малите, модуларни системи базирани на обновливи извори на енергија.
Неважна
Многу важна
Clear selection
29. Малите, модуларни системи за централно греење базирани на обновливи извори на енергија го зголемуваат комфорот на домовите кои се поврзани на вакви системи.
Оценете ја важноста на горенаведената предност на малите, модуларни системи базирани на обновливи извори на енергија.
Неважна
Многу важна
Clear selection
30. Малите, модуларни системи за централно греење базирани на обновливи извори на енергија го елиминираат ризикот кој се појавува при согорување на горива во домот
Оценете ја важноста на горенаведената предност на малите, модуларни системи базирани на обновливи извори на енергија.
Неважна
Многу важна
Clear selection
31. Малите, модуларни системи за централно греење базирани на обновливи извори на енергија го намалува загадувањето на околината и го подобрува квалитетот на воздухот
Оценете ја важноста на горенаведената предност на малите, модуларни системи базирани на обновливи извори на енергија.
Неважна
Многу важна
Clear selection
32. Малите, модуларни системи за централно греење базирани на обновливи извори на енергија се економски пооправдани од индивидуалните системи за греење и ладење.
Оценете ја важноста на горенаведената предност на малите, модуларни системи базирани на обновливи извори на енергија.
Неважна
Многу важна
Clear selection
33. Внесете лични податоци (опционално).
Пополнување на прашањето 33 кое се однесува на Вашите лични податоци не е задолжително. Информацијата за Вашата адреса би била корисна при проценката на потенцијалот на дадена локација за поставување на мали, модуларни системи за централно греење и ладење базирани на обновливи извори на енергија. Овие податоци ги добива партнерот на проектот CoolHeating кој е одговорен за анкетата. Истите ќе бидат искористени само за потребите на проектот CoolHeating.Со пополнување на подолу зададените полиња за име и адреса (опционални), потврдувам дека податоците кои се дадени во оваа анкета може да бидат користени во проектот CoolHeating со цел да се поддржат малите, модуларни системи за централно греење и ладење базирани на обновливи извори на енергија. Запознаен сум дека истите смеам да ги повлечам во секое време. Притоа, моите лични информации ќе бидат избришани. Повлекувањето на личните податоци нема да влијае врз постоечките резултати од анонимните анализи.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy