Прашалник до граѓаните од Општина Карпош за потрошувачката на енергија
Оваа анкета е спроведена како дел од проектот CoolHeating (бр.691679) кој е финансиран од EU Horizon 2020, а има за цел да даде поддршка на имплементацијата на мали, модуларни системи за централно греење и ладење базирани на обновливи извори на енергија во општини и помали градови.
Од една страна, целта на оваа анкета е да ги информира граѓаните за овој проект за тие да можат да придонесат кон истиот преку изразување на своите сомнежи, но и преку давање на идеи и предлози. Од друга страна, целта е и собирање на податоци кои се корисни при одредувањето на енергетските потреби и енергетското планирање.
Собраните податоци ќе бидат користени во истражувачките активности на проектот CoolHeating и нема да бидат искористени за какви било други намени.
1. Дали сте веќе информирани за проектот CoolHeating во кој учествува Вашата општина?
2. Доколку одговоривте да на претходното прашање, како дознавте за проектот?
3. Во каков дом живеете?
4. Во која година бил изграден Вашиот дом?
Your answer
5. Во која година последно сте го реновирале Вашиот дом? (градежни зафати)
Your answer
6. Колку луѓе живеат во Вашиот дом?
7. Колкава е површината (во m2) на вашиот дом?
Your answer
8. Колку соби има во Вашиот дом?
9. Дали надворешните ѕидови на Вашиот дом се изолирани?
10. Доколку одговоривте да на претходното прашање, каков вид на изолација е поставен врз надворешните ѕидови од Вашиот дом (тип, дебелина)?
Your answer
11. Дали кровот на Вашиот дом е изолиран?
12. Доколку одговоривте да на претходното прашање, каков вид на изолација е поставен врз кровот од Вашиот дом (тип, дебелина)?
Your answer
13. Какви се прозорците во Вашиот дом?
Your answer
14. Каков систем за греење поседувате во Вашиот дом?
15. Каков извор на енергија користите за греење и во колкава количина? (пр. дрво, дрвен чипс, пелети, природен гас, мазут, електрична енергија, централно градско парно итн.)
Внесете информација (на пр. m3 искористено огревно дрво или сметка за електрична енергија/градско парно) што покажува колку енергија користите за греење на домот.
Your answer
16. Каков извор на енергија користите за загревање на санитарна вода и во колкава количина? (пр. електрична енергија, соларни топлински колектори, топлински пумпи, централно градско парно итн.
Внесете информација (на пр. m3 искористено огревно дрво или сметка за електрична енергија/градско парно) што покажува колку енергија користите за греење на санитарна вода.
Your answer
17. Колку соби загревате во Вашиот дом?
18. Каков извор на енергија користите за ладење?
19. Доколку користите уреди за ладење, колку соби ладите?
20. Дали поседувате енергетски сертификат (пасош) за Вашиот дом?
21. Доколку одговоривте да на претходното прашање, Ве молиме наведете ја категоријата во која спаѓа Вашиот дом и/или годишната потрошувачка на топлина.
Your answer
22. Ве молиме наведете колкави се Вашите годишни трошоци за греење (во денарска противредност).
Your answer
23. Колку месеци во годината користите греење во Вашиот дом?
Your answer
24. Дали би сакале да се приклучите на централен систем за греење со обновливи извори на енергија, доколку би имале помали трошоци од сегашните?
25. Доколку одговоривте не на претходното прашање, Ве молиме појаснете зошто.
26. Доколку избравте друго на претходното прашање, Ве молиме за дополнително појаснување.
Your answer
27. Малите, модуларни системи за централно греење базирани на обновливи извори на енергија ја подобруваат локалната економија.
Оценете ја важноста на горенаведената предност на малите, модуларни системи базирани на обновливи извори на енергија.
Неважна
Многу важна
28. Малите, модуларни системи за централно греење базирани на обновливи извори на енергија го зголемуваат бројот на локални вработувања и сигурноста во снабдувањето.
Оценете ја важноста на горенаведената предност на малите, модуларни системи базирани на обновливи извори на енергија.
Неважна
Многу важна
29. Малите, модуларни системи за централно греење базирани на обновливи извори на енергија го зголемуваат комфорот на домовите кои се поврзани на вакви системи.
Оценете ја важноста на горенаведената предност на малите, модуларни системи базирани на обновливи извори на енергија.
Неважна
Многу важна
30. Малите, модуларни системи за централно греење базирани на обновливи извори на енергија го елиминираат ризикот кој се појавува при согорување на горива во домот
Оценете ја важноста на горенаведената предност на малите, модуларни системи базирани на обновливи извори на енергија.
Неважна
Многу важна
31. Малите, модуларни системи за централно греење базирани на обновливи извори на енергија го намалува загадувањето на околината и го подобрува квалитетот на воздухот
Оценете ја важноста на горенаведената предност на малите, модуларни системи базирани на обновливи извори на енергија.
Неважна
Многу важна
32. Малите, модуларни системи за централно греење базирани на обновливи извори на енергија се економски пооправдани од индивидуалните системи за греење и ладење.
Оценете ја важноста на горенаведената предност на малите, модуларни системи базирани на обновливи извори на енергија.
Неважна
Многу важна
33. Внесете лични податоци (опционално).
Пополнување на прашањето 33 кое се однесува на Вашите лични податоци не е задолжително. Информацијата за Вашата адреса би била корисна при проценката на потенцијалот на дадена локација за поставување на мали, модуларни системи за централно греење и ладење базирани на обновливи извори на енергија. Овие податоци ги добива партнерот на проектот CoolHeating кој е одговорен за анкетата. Истите ќе бидат искористени само за потребите на проектот CoolHeating.Со пополнување на подолу зададените полиња за име и адреса (опционални), потврдувам дека податоците кои се дадени во оваа анкета може да бидат користени во проектот CoolHeating со цел да се поддржат малите, модуларни системи за централно греење и ладење базирани на обновливи извори на енергија. Запознаен сум дека истите смеам да ги повлечам во секое време. Притоа, моите лични информации ќе бидат избришани. Повлекувањето на личните податоци нема да влијае врз постоечките резултати од анонимните анализи.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service