Анкета опитування щодо якості викладання навчальної дисципліни
Шановний здобувач!

НМАПО імені П. Л. Шупика проводить вивчення думки щодо оцінювання якості освітнього процесу і подальшого удосконалення системи якості освіти та освітньо-наукової програми Академії.

Співставлення безпосередньо Ваших відповідей з думкою інших здобувачів вищої освіти дозволить зробити вірні висновки про рівень якості освітнього процесу в цілому. Але це, звичайно, залежить від Вашої відвертості, точності та повноти Ваших відповідей.

Будь ласка, ознайомтесь із запитаннями і виберіть відповідь, яку Ви вважаєте найбільш вірною і зробіть відмітку у вигляді будь-якої позначки. Просимо Вас відповісти на всі питання анкети. Якщо відповідь не надрукована або жоден із наведених варіантів Вас не влаштовує, напишіть відповідь самостійно.

Анкета є анонімною.

Дайте, будь-ласка, об’єктивну оцінку, використовуючи п’ятибальну шкалу, де*:
"1" – незадовільно,
"2" – задовільно,
"3" – добре,
"4" – дуже добре,
"5" – відмінно.

Впевнені, що Ваш досвід навчання у НМАПО імені П. Л. Шупика буде корисним для нас. Заздалегідь дякуємо за співпрацю!
Назва освітньої (професійної/наукової) програми (виберіть зі списку): *
УВАГА! Виберіть навчальну дисципліну (за вибором загальної дисципліни чи за вибором спеціальної підготовки), якщо Ви пройшли дві дисципліни чи більше за загальною підготовкою та основною заповніть одну форму (анкету) на кожну дисципліну окремо (тобто кількіть дисциплін=кількість заповнених анкет)!
Назва навчальної дисципліни (за вибором загальної дисципліни) (виберіть зі списка):
Clear selection
Назва навчальної дисципліни (основні) за вибором спеціальної підготовки (виберіть зі списку):
Clear selection
Факультет/навчально-науковий інститут (виберіть зі списку): *
Кафедра *
Спеціальність (виберіть зі списку): *
Ступінь вищої освіти (виберіть зі списку): *
Рік навчання (виберіть зі списку): *
Оцініть навчання за обраною освітньою програмою у цілому (*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – незадовільно, «5» – відмінно): *
Оцініть актуальність навчальної дисципліни у світлі найновіших досліджень та сучасного ринку праці (*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – незадовільно, «5» – відмінно): *
Оцініть якість викладання навчальної дисципліни науково-педагогічними працівниками кафедри (*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – незадовільно, «5» – відмінно): *
Чи задоволені Ви кількістю консультацій, що надали науково-педагогічні працівники за відповідною навчальною дисципліною (*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – незадовільно, «5» – відмінно)? *
Чи задоволені Ви індивідуальною освітньою траєкторією освітньої (професійної/наукової) програми на якій навчаєтесь (*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – незадовільно, «5» – відмінно)? *
Оцініть якість практичної підготовки з навчальної дисципліни (*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – незадовільно, «5» – відмінно): *
Оцініть повноту та якість навчально-методичних матеріалів з навчальної дисципліни (*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – незадовільно, «5» – відмінно)? *
Які методи навчання використовуються на Ваших заняттях з навчальної дисципліни (можна обрати декілька відповідей зі списка)? *
Required
Чи влаштовує Вас співвідношення між аудиторними годинами та самостійною роботою, що відводиться на вивчення навчальної дисципліни (*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – незадовільно, «5» – відмінно)? *
Чи задоволені Ви розкладом навчальних занять (*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – незадовільно, «5» – відмінно)? *
Оцініть своє навантаження (кількість годин на семестр, кількість годин на тиждень аудиторної роботи) (*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – незадовільно, «5» – відмінно): *
Оцініть рівень орієнтації навчального процесу на науково-дослідну роботу (*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – незадовільно, «5» – відмінно): *
Оцініть рівень отриманих соціальних навичок (soft skills) в процесі навчання (*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – незадовільно, «5» – відмінно): *
Оцініть чіткість та зрозумілість критеріїв оцінювання навчальних досягнень (*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – незадовільно, «5» – відмінно): *
Як ви оцінюєте рівень матеріально-технічного забезпечення (оснащеність лекційних аудиторій та лабораторій мультимедійним, комп’ютерним, лабораторним обладнанням, програмним забезпеченням тощо) освітнього процесу для досягнення цілей навчальної дисципліни? (*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – незадовільно, «5» – відмінно): *
Як змінився у процесі навчання Ваш загальний рівень знань? *
Якби Вам знову довелося вирішувати питання про вибір навчальної дисципліни, чи обрали би Ви її знову? *
Які головні проблеми виникають у Вас під час навчання?
Регулярність опитування щодо якості змісту навчальних дисциплін та викладання впродовж навчання: *
Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу навчальної дисципліни кафедри:
Дякуємо за участь в анкетуванні!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy