תלמידים חולים במערכת החינוך - תשע"ז

חוק ילדים חולים (2001) במערכת החינוך הופקד בידי החינוך המיוחד.
"תלמידים חולים" הם תלמידים החולים במחלות כרוניות או מחלות קשות מתמשכות, נפגעי תאונות או נפגעי פעולות איבה- שמחמת מצבם הבריאותי נעדרו מבית הספר מעל 21 ימי לימוד רציפים, או נעדרו לתקופות קצרות יותר בתכיפות גבוהה במהלך שנת הלימודים, בגין טיפולים מתמשכים.
בסה"כ זמן היעדרות התלמיד לא יפחת מסה"כ 30 ימי לימוד במהלך כל שנת הלימודים.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  פרטי התלמיד

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  רכז ילדים חולים בבית הספר

  This is a required question
  This is a required question

  תמיכה משעות קדימה מדע ( התלמיד חולה בבית )

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  תלמיד לאחר מחלה שהחל ללמוד בבית הספר ונתמך בשעות חולים (תמיכה לימודית מסל שעות חולים במחוז)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question