Inschrijfformulier NTC Erasmus
Lessen Nederlandse taal en cultuur voor kinderen.
Erasmus Associazione Culturale


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Gegevens leerling:
Achternaam: *
Voorn(a)am(en): *
Geboortedatum: *
dd-mm-jjjj
Geboorteplaats en -land: *
Nationaliteit: *
Dagschool: *
Naam, plaats
Talen die leerling beheerst: *
Graag niveau aangeven: thuistaal - schooltaal - middelmatig -  minimaal  
Resultaten dagschool:
(evt. naar wens rapport overleggen) (matig / redelijk /goed / uitstekend, etc):
Aantal jaren dat leerling volledig Nederlands onderwijs heeft genoten
Volledig Nederlandstalig dagonderwijs in België, Nederland of buitenland
Nederlandse/Belgische school:
Naam, plaats, land, jaren van inschrijving
Aantal jaren dat leerling NTC onderwijs heeft genoten:
Bijvoorbeeld bij een NTC-school buiten Nederland of Belgie
NTC- school:
Naam, plaats, land, jaren van inschrijving
Sociale vaardigheden dagschool t.o.v. medeleerlingen en leerkrachten
(matig  / goed / uitstekend / geen bijzonderheden):
Leerling heeft wel of geen leer- of gedragsproblemen *
Dyslexie, spraakstoornissen, ADHD, etc. Algemeen de aard aangeven. In een persoonlijk gesprek kan een en ander nader worden besproken.
Medische bijzonderheden *
(diabetes, allergieën, etc. of geen bijzonderheden):
Familiesituatie: *
aantal broers en zussen in het gezin:
Geboortejaren broers en zussen: *
Opmerkingen:
Zaken die onder de aandacht van de schoolleiding of docent moeten worden gebracht en die hierboven niet aan de orde zijn geweest:
Gegevens vader:


Achternaam: *
Voorn(a)am(en): *
Nationaliteit: *
Gegevens moeder:
Achternaam: *
Voorn(a)am(en): *
Nationaliteit: *
Contact gegevens:
 E-mailadres: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer (thuis):
Telefoonnummer (werk):
Telefoonnummer (mobiel):
Naam persoon die leerling gewoonlijk brengt en afhaalt en relatie (grootouders, babysitter, etc)
(indien anders dan ouders - te bereiken in noodgevallen)
Telefoonnummer (mobiel):
Lidmaatschap Erasmus *
Om uw kind deel te laten nemen aan de lessen dient één van de ouders lid te worden van Erasmus. Lidmaatschap kost €25 per kalenderjaar.
Italiaans fiscaal nummer  (codice fiscale) van het aspirant lid van vereniging Erasmus.
Woonadres /Permanent adres
Indien het bovenstaande adres anders is dan waar u permanent gehuisvest bent /zult zijn.
Aanvraag lidmaatschap *
Hiermee vraagt u het lidmaatschap aan voor het huidige kalenderjaar op basis van de bovenstaande gegevens en hoeft u niet het aparte formulier op de website in te vullen. U dient €25 aan de ouderbijdrage voor de lessen toe te voegen.
Required
Privacy (Italiaans)
Tutela dei dati personali – Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Dichiarazione di consenso
In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e leggi conseguenti, prendo atto che l’ammissione a socio dell’Associazione e la qualifica di socio della stessa richiede, oltre che il trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione per le finalità istituzionali, anche la loro comunicazione alle seguenti categorie di soggetti per il relativo trattamento:
- società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione;
- soggetti che svolgono attività di assistenza e di consulenza all’Associazione.
Pertanto, per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Associazione o dei predetti soggetti, dei miei dati ai fini della mia ammissione a socio e della conseguente qualifica di socio, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dall’operazione da me effettuata e consapevole che, il mancato consenso non consentirà all’Associazione di dare esecuzione alle operazioni conseguenti all'iscrizione a NTC-Erasmus.
Toestemming voor het gebruik van uw gegevens *
Volgens de Italiaanse wet  dient u Erasmus Associazione Culturale toestemming te geven uw gegevens te gebruiken. Zonder toestemming kunt u uw kind helaas niet inschrijven!
Required
Toestemming voor het gebruik van fotomateriaal van uw kinderen *
Als we foto's maken van onze activiteiten worden die meestal op de website geplaatst. Soms gebruiken we foto's voor promotiemateriaal voor onze lessen.
Door het formulier te versturen stemt u in met de voorwaarden zoals die boven zijn weergegeven
Als u bepaalde informatie op dit formulier wil behouden, bijv. de gegevens voor betaling, kunt die beter eerst kopieren.
Ruimte voor eventuele opmerkingen over de betaling.
Voor opmerkingen van andere aard is het beter een mail te sturen aan corsi@erasmusassocult.org
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Erasmus Associazione Culturale. Report Abuse