แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการที่มีต่อการให้บริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา เพื่อนำ ผลความพึงพอใจดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนางานของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยาจึงขอความร่วมมือจากผู้มาติดต่อราชการศาลยุติธรรมเป็นผู้ให้ข้อมูลตามแบบสอบถามนี้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms