SEMINÁR pre rodičov detí s Aspergerovým syndrómom "Svet očami môjho dieťaťa"

"Svet očami môjho dieťaťa - základné informácie o myslení, vnímaní a prežívaní detí s Aspergerovým syndrómom.“

Seminár je určený pre rodičov detí s Aspergerovým syndrómom. Seminár má za cieľ poskytnúť prvotné a základné informácie o inakosti vnímania, rozmýšľania a správania sa detí s Aspergerovým syndrómom (ďalej AS), v snahe o porozumenie ťažkostiam, s ktorými sa doma rodičia denne stretávajú. Seminár pozostáva z teoretickej časti a záverečnej diskusie.

Seminár sa uskutoční v utorok 22. októbra od 16.00 do 18:00 hodiny v priestoroch Autistického centra Andreas, na Galandovej 7 v Bratislave.

Poplatok za seminár je 10 EUR na jedného účastníka. Platí sa na mieste. V prípade záujmu, prosím, nahláste svoju účasť do 6. novembra 2019. Kapacita semináru je obmedzená na 20 účastníkov. Občerstvenie je zabezpečené.


LEKTORKY

Mgr. Ivana BIZNÁROVÁ
vyštudovala psychológiu a doplnkové pedagogické štúdium na Filozo-fickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako pedagogička v SZŠ CENADA (škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním) s deťmi v úvodných ročníkoch, aj s deťmi s dvojitou výnimočnosťou (intelektové nadanie + AS). Od roku 2018 sa v centre Andreas venuje terapeutickej práci a diagnostike detí s AS a HFA. Absolvovala kurz rešpektujúcej výchovy (Rešpektovať a byť rešpektovaný), aktuálne ukončuje jednoročný výcvik terapie hrou zameranej na dieťa.

Mgr. Ľubica MELOCÍKOVÁ
vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a špeciálne vychovávateľstvo v MC BA. Absolvovala dvojročný výcvik v arteterapii a tri roky navštevovala výcvik v terapii PCA. Ako pedagogička a školská psychologička pracovala v Škole pre mimoriadne nadané deti, neskôr aj v SZŠ CENADA v Bratislave. V rámci práce s intelektovo nadanými deťmi získavala skúsenosti s deťmi s Aspergerovým syndrómom. Od septembra 2018 pracuje v centre Andreas, kde sa venuje poradenstvu pre rodiny, terapii a diagnostike detí PAS.


OSTATNÉ INFORMÁCIE

V centre Andreas ponúkame na predaj literatúru o autizme - beletria (písaná aj ľuďmi s autizmom), odborné knihy zamerané na Aspergerov syndróm alebo detský autizmus, knihy zamerané pre odborníkov, ako aj rodičov (viac na http://andreas.sk/index.php?www=predajknih). V skutočnosti máme väčší výber. Taktiež prevádzkujeme knižnicu odbornej literatúry, kde nájdete mnoho kníh o poruchách autistického spektra. Knihy si môžete zakúpiť či zapožičať počas školenia. Tiež máme k dispozícii DVD dokumentárneho filmu "Tak ďaleko, tak blízko" v réžii Jara Vojteka, ktoré sme spoluprodukovali (viac na http://www.takdalekotakblizko.sk/).

Email address *
Záväzne sa prihlasujem na seminár "Svet očami môjho dieťaťa. Základné informácie o myslení, vnímaní a prežívaní detí s AS.“ *
Required
Vaše piezvisko a meno *
napíšte vaše priezvisko a krstné meno - VZOR = Nováková Anna, Mgr.
Your answer
KONTAKT - mobil *
napíšte mobilný kontakt v tvare 09xx xxx xxx
Your answer
KONTAKT - eMail *
napíšte emailový kontakt
Your answer
Meno dieťaťa *
napíšte priezvisko a krstné meno dieťaťa - VZOR = Novák Jakub
Your answer
Dátum narodenia dieťaťa *
napíšte deň.mesiac.rok vo formáte DD.MM.RRRR
Your answer
Miesto narodenia dieťaťa *
napíšte mesto, kde sa Vaše dieťa narodilo - napr. Martin
Your answer
Vzťah k dieťaťu *
napíšte vzťah k dieťaťu - napr. rodič, starý rodič, apod.
Your answer
Diagnóza dieťaťa *
Navštevujete Autistické centrum Andreas? *
Priestor pre Vaše poznámky a otázky *
Your answer
Súhlas so spracovaním údajov *
Týmto dávam súhlas, podľa pravidiel nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, so spracovaním a uchovávaním uvedených osobných údajov na účel zasielania informácií o vzdelávacích aktivitách organizovaných Autistickým centrom Andreas n.o. Súhlas dávam prevádzkovateľovi Autistické centrum Andreas n.o. so sídlom na Galandovej 7, 811 06 Bratislava, IČO 31821677. Súhlas zanikne zánikom organizácie alebo je ho možné kedykoľvek písomne odvolať na andreas@andreas.sk. Súhlasím so zaradením do databázy. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy