แบบทดสอบ เรื่อง ดาวเทียมและยานอวกาศ
คำชี้แจง เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ตัวชี้วัด ม.3/1 สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสารชื่อ
ใส่เลขที่ ชื่อ สกุล ตามลำดับ *
Your answer
1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของดาวเทียม *
1 point
2. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วส่งไปโคจรรอบโลก เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ *
1 point
3. กล้องโทรทรรศน์ในยานอวกาศ คือข้อใด *
1 point
4. ดาวเทียมที่โคจรรอบโลกไปทางเดียวและเร็วเท่ากับอัตราการหมุนรอบตัวเองของโลก เป็นดาวเทียมที่ตรงกับข้อใด *
1 point
5. ดาวเทียมที่โคจรอยู่ในระดับใด สามารถส่งสัญญาณได้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด *
1 point
6. ดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกได้อย่างไร *
1 point
7. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงดาวเทียมของไทยได้ถูกต้อง *
1 point
8. ดาวเทียมที่ทำหน้าที่ตรวจความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศตรงกับข้อใด *
1 point
9. ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีชื่อว่า อะไร *
1 point
10. ข้อใดเป็นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา *
1 point
11. ระบบที่ใช้ระบุตำแหน่งบนโลก หรือ จีพีเอส ต้องอาศัยข้อมูลจากกลุ่มดาวเทียม จำนวนกี่ดวง *
1 point
12. ระบบที่ใช้ระบุตำแหน่งบนโลก หรือ จีพีเอส ในการยืนยันตำแหน่งต้องอาศัยพิกัดจากดาวเทียมอย่างน้อยกี่ดวง *
1 point
13. ข้อใดกล่าวถึงดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศไม่ถูกต้อง *
1 point
14. ดาวเทียมไทยคมโคจรอยู่ในระดับใด
1 point
15. สถานีอวกาศนานาชาติ ISS เกิดจากความร่วมมือของประเทศใดดังต่อไปนี้
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms