Szkoła Językowa UAM - kursy komercyjne

Ankieta ewaluacyjna dla słuchaczy 2014/2015

  KURS

  przebieg rejestracji
  stronę internetową SJ UAM
  poziom nauczania na kursie
  podręcznik
  materiały dodatkowe
  Please enter one response per row
  telefonicznie
  email
  w czasie dyżuru
  bezpośrednio po zajęciach
  Please enter one response per row
  zajęciami raz w tygodniu 90 min. (2x45)
  zajęciami raz w tygodniu 135 min. (3x45)
  zajęciami raz w tygodniu 180 min. (4x45)
  kursami letnimi
  weekendowymi kursami wyjazdowymi
  kursami e-learningowymi
  innymi terminami zajęć
  kursami języka specjalistycznego
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  Lektor

  This is a required question
  zachęca do systematycznej pracy?
  jasno i przystępnie tłumaczy zagadnienia?
  jest przygotowany do zajęć?
  udziela informacji o Twoich postępach w nauce (testy, zad. domowe, prace pisemne, feedback forms)?
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  This is a required question

  ZADOWOLENIE Z POSTĘPÓW W NAUCE

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

  Wśród osób, które podadzą numer telefonu komórkowego, rozlosujemy nagrody książkowe.
  This is a required question